Interimsstyrelse bildad i Rotsunda

IMG 0011
Efter att den lokala Hyresgästföreningen i Rotsunda legat vilande i flera år, har nu tio medlemmar i Hyresgästföreningen tagit tag i frågan och bildat en interimsstyrelse.

Tisdagen den 29 september hölls ett möte i Rotsunda som beslutade att bilda en interimsstyrelse i syfte att få igång den lokala föreningen igen genom ett årsmöte i februari 2016.

Dessa medlemmar ingår i interimsstyrelsen:
Jenny Granath
Steve Rocque
Ilona Axelsson
Pabla Zeledon
Johnny Eriksson
Thomas Axelsson
Emma Rocque

Genast efter valet diskuterades verksamhetsidéer. Bland annat att ha ett öppet hus med fokus på barn och barnfamiljer för att dels visa upp att en lokal Hyresgästförening finns, och dels för att kunna ställa frågan till hyresgästerna om vad de vill ska hända i deras bostadsområde.

En annan idé är att ställa en lokal till förfogande för hyresgäster som är intresserade av att teckna och måla tillsammans. Flera hyresgäster har tidigare tagit upp just denna fråga.

-          ”Det är roligt att det finns intresse för att bilda en lokal förening igen i Rotsunda. Lika roligt är det att de intresserade redan nu tar upp konkreta verksamhetsidéer”, säger Ulla Rosén som är ansvarig för detta återbildande i styrelsen för Hyresgästföreningen Sollentuna.

Interrimsstyrelsen huvuduppgift i detta nu är att ta fram kandidater till styrelse och andra uppdrag, och att tillsammans med Sollentunaföreningens styrelse arrangera ett årsmöte så att dessa kan väljas i februari 2016.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier