Nyheter

13 förslag från Hyreskommissionen som håller än

Hyreskommissionen
Den 28 augusti 2018 presenterade Hyreskommissionen 13 förslag om hyresrättens villkor.

En del av dessa punkter aktualiserades under regeringskrisens uppsegling i juni.

13 förslag för att utveckla hyresrätten

 1. Sänk kostnaderna för hyresrätt genom en skattereform som lägger låg moms på hyra men fullt avdrag på utgående moms.
 2. Bygg billigare genom lägre kommunala markpriser, större återhållsamhet med kommunala taxor och avgifter, och detaljplaner som möjliggör effektivt byggande.
 3. Inför systematisk hyressättning så att hyran bättre speglar hyresgästernas preferenser.
 4. Sträva aktivt efter en mångfald av hyresrätter med olika standard, bland annat genom att erbjuda alternativ för utförandet av standardhöjande åtgärder.
 5. Införa ROT-avdrag för hyresgästerna när de har avtalat med fastighetsvärden om att få genomföra underhållsåtgärder på egen bekostnad.
 6. Erbjud hyresgäster fler extratjänster kopplade till hyresrätten.
 7. Uppmuntra till delningsekonomi, exempelvis kompiskontrakt, genom att se över lagar, regler och hyressättning.
 8. Förbättra förutsättningar för hyresgäster och hyresvärdar att komma överens om till- och frånvalssystem.
 9. Bryt upp ensidighet i upplåtelseformer för bostadsområden/stadsdelar.
 10. Kommuner bör i egenskap av markägare pröva att använda lägsta hyra som ett utvärderingskriterium vid marktilldelning.
 11. Fastighetsägare bör räkna med alla typer av regelbundna inkomster och ha rimliga inkomstkrav på den som kan prövas som ny hyresgäst.
 12. Arbeta för att de sociala kontrakt som kommunen tecknar ska ske med alla fastighetsägare.
 13. Aktivt bekämpa svarthandel med hyreskontrakt, olovlig andrahandsuthyrning, sekundär bostadsmarknad och trångboddhet.
Läs mer om Hyreskommissionens förslag och arbete: www.hyreskommissionen.se.
 • Skapad
 • Senast uppdaterad .

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier