Nyheter

Allmännyttan kan vara nyttig på flera vis!

SH flagga april 2019
Bland annat när det gäller integration – läs om allmännyttans innovationslabb i Boden, Göteborg, Norrköping och Södertälje.

Fyra innovationslabb, eller experimentverkstäder, skapades 2018-2019 inom de allmännyttiga bostadsbolagen i Boden, i Rannebergen i Göteborg, i Portalen i Norrköping samt i Lina Hage i Södertälje.

De övergripande målen med projektet är fyra av de av regeringen och Vinnova framtagna fokusområdena när det gäller att motverka segregation: minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet i bostadsområden.

Resultat
·        Nio att tio nya bodensare som följts i projektet har fått ett arbete eller börjat studera.

·        Över 100 olika ungdomsaktiviteter ordnades i Rannebergen under 2019, och flera av dem har blivit bestående.

·        15 av de 22 arbetslösa kvinnorna i Portalens labb har fått arbete eller praktik, börjat studera eller startat eget företag. Ytterligare sex av dem planerar att starta ett kooperativt företag tillsammans.

·        Antalet ungdomar som deltagit i aktiviteterna i Lina Hage har ökat med 80 procent, och därtill har deras skolmotivation ökat avsevärt.

Fem rekommendationer från allmännyttans innovationslabb
·        Bostadsbolaget bör ta en aktiv roll och ett ansvar i den lokala områdesutvecklingen.

·        Utgå från de boende och ta vara på deras engagemang.

·        Bilda partnerskap eller samverkan med andra.

·        Utse lokala processledare.

·        Arbeta långsiktigt.

Läs mer om projektet via denna länk: https://www.sverigesallmannytta.se/integration/allmannyttans-innovationslabb/.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier