Nyheter

Antal bostäder i olika boendeformer i Sollentuna

drevan 2
I samband med att Sollentunas fullmäktige den 13 oktober tog beslut om en ny bostadsförsörjningsplan, så redovisades också de olika boendeformernas andelar samt antal.

Totalt finns det 29 163 bostäder för Sollentunas lite drygt 70 000 invånare.

Dessa fördelar sig enligt följande:

Äganderätt (villor, radhus etc)
11 094 bostäder = 38 procent.

Bostadsrätter
10 202 bostäder = 35 procent.

Hyresrätter
7 867 bostäder = 27 procent.

Kommentarer

Antalet bostadsrätter skulle ha varit drygt 2 000 färre, och andelen hyresrätter drygt 2 000 fler, om inte AB Sollentunahem ombildat samma antal mellan 2007 och 2016.

På 9 år har Sollentunahem ombildat över 20 procent av sitt bestånd. Det är mer än något annat bostadsbolag i hela Sverige.

Under samma period har det byggts mycket få hyresrätter i kommunen, men däremot väldigt många bostadsrätter. Ett exempel är den ganska stora, och relativt nya, kommundelen Silverdal, där det inte finns några hyresrätter alls.

Lite drygt 6 000 av hyresrätterna finns hos AB Sollentunahem, resterande hos ett fåtal privata fastighetsägare varav D. Carnegie (innan ägde Wallenstam dessa hyresrätter under ca två år) är den största med knappt 500 hyresrätter på norra Malmvägen (AB Sollentunahem byggde och ägde dessa lägenheter tidigare).

Fortsätter den nuvarande utvecklingen, så kommer snart bostadsrätterna vara flest i kommunen, och hyresrätterna kommer att minska i andel.

AB Sollentunahems ledning har som mål att bolaget ska ha cirka 7 000 hyresrätter i framtiden.

Det finns idag inga uppgifter om att privata fastighetsägare vill eller får bygga hyresrätter i Sollentuna.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier