Nyheter

Beslut av förbundsstyrelsen angående coronaviruset

Coronavirus
I samband med spridningen av coronaviruset i Sverige måste vi anpassa vår verksamhet för att följa myndigheternas rekommendationer. Därför har förbundsstyrelsen fattat ett antal beslut som gäller från och med 1 april 2020.

Föreningars årsmöten och regionfullmäktigen
Regeringens har beslutat att tillsvidare förbjuda folksamlingar med fler än 50 personer samt rekommenderar personer över 70 år att undvika sociala kontakter. Därför får de föreningar som inte redan genomfört sina årsmöten skjuta upp dessa tills det är möjligt att genomföra fysiska möten igen.

Även regionfullmäktigen skjuts fram till dess fysiska möten kan hållas igen. Förbundet har fått i uppdrag att ta fram en lösning för vi ska kunna genomföra digitala möten. Det är viktigt för demokratin att ingen lämnas utanför på grund av tekniska begränsningar eller datorkunskaper.

Respektive förening får stå för eventuella kostnader i samband med att årsmötena skjuts upp. Samma regler gäller för regionernas fullmäktigemöten.

Till dess att föreningsårsmötet för 2020 har genomförts gäller alla de val som gjordes 2019. Om inte föreningen hinner genomföra sitt årsmöte innan regionfullmäktige gäller alltså de val av fullmäktigeledamöter som genomfördes 2019. Den beslutade nomineringstiden till regionens årsmöte kvarstår. Valberedningen kommer att arbeta med dessa nomineringar precis som innan.

Förbundsstämman
Årets förbundsstämma skjuts i nuläget upp till hösten 2020. Förbundet har fått i uppdrag att undersöka de praktiska förutsättningarna för att senarelägga stämman.

Övriga möten
Styrelser och arbetsgrupper bör genomföra sina möten digitalt eller över telefon i så stor utsträckning som möjligt. Den inplanerade förtroendemannadialogen om 51/22-målen skjuts fram. Övriga aktiviteter som innebär fysiska möten ska inte genomföras fram till den 4 maj, då nya beslut fattas.

Kvarterslokaler
Fram till den 4 maj får kvarterslokaler inte användas för sammankomster där smittspridning kan förekomma. Lokalansvarig som tillhör en riskgrupp eller är oroliga för smittspridning behöver inte genomföra arbetsuppgifter som innebär kontakt med andra, såsom nyckelöverlämning och städinspektion. Det är bra om lokalansvariga kan hitta andra lösningar för dessa arbetsuppgifter.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier