Nyheter

Boinflytande i allmännyttan

Hyreshus Wiki
Boverket menar att det kan göras mera för att hyresgästerna ska få ett större inflytande i de allmännyttiga bostadsbolagen.

Utifrån tillämpningen av lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag har Boverket bland annat tittat på hyresgästernas möjligheter till inflytande samt sociala och allmännyttiga aspekter. Verket anser att boinflytandet borde vara mer utvecklat och konstaterar samtidigt att boinflytandet ser väldigt olika ut beroende på hur stort ett allmännyttigt bostadsbolag är på en ort.

Verket menar vidare att det allt mer handlar om att skapa andra former av relationer än den traditionella hyresvärd-hyresgästrelationen. Som ett exempel lyfter man fram de bolag som erbjuder sina arbetslösa hyresgäster jobb i det egna bolaget, eller i byggbolag då man renoverar eller liknande.

Boverket menar också att bostadsbolagens styrelser borde vara mer engagerade när det gäller jämställdhetsaspekter.

Boverkets rapport om dessa frågor kan man hitta här: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/allmannyttan/ .
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier