Nyheter

Bostadsbyggandet då och nu

Tensta 1971 Wiki
Bostadsbyggandet i Sverige ökar visar statistiken. Det gör även Boverkets prognoser, som samtidigt slår fast att det inte är tillräckligt ännu. Men hur har man löst bostadsbristen tidigare?

Går man tillbaka till miljonprogrammets dagar under 1960- och 70-talet upptäcker man himmelsvida skillnader mot i dag. På knappt tio år byggdes drygt en miljon bostäder i landet – ett jätteprojekt som förutom att lösa bostadsbristen också ökade bostadsstandarden rejält samt satte fart på ekonomin i Sverige.

Statistisk för 1970 (ungefär mitt i miljonprogrammet) visar att man detta år byggde hela 102 500 nya bostäder. Då var befolkningsökningen i landet 76 872 personer. Man byggde alltså betydligt mer än befolkningsökningen.

Statistik för 2011 visar 21 041 nya bostäder, och en befolkningsökning om 67 285 personer. Nu bygger vi alltså betydligt mindre än befolkningsökningen, vilket är en matematik som på lite sikt inte går ihop.

Dock har bostadsbyggandet ökat sedan 2011. Boverkets prognos för 2015 är att det kommer att påbörjas 47 500 nya bostäder i år, och drygt 50 000 nästa år. Alltså mer än en fördubbling sedan 2011. En bra utveckling, men vi har ännu långt att gå.

Som jämförelse
102 500 bostäder byggdes 1970
21 041 bostäder byggdes 2011
47 500 bostäder kommer att byggas 2015
> 50 000 bostäder kommer att byggas 2016.

Fakta miljonprogrammet
I april 1965 föreslog regeringen att 100 000 nya bostäder per år skulle byggas under tio år, vilket riksdagen också beslutade. Mellan 1965 och 1974 byggdes 1 006 000 bostäder. En tredjedel var höghusområden, en tredjedel låga flerbostadsområden och en tredjedel var småhus.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier