Nyheter

Bostadsmarknadsenkäten 2019

Bild 073
Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2019 finns nu publicerad på verkets hemsida.

Boverket skickar varje ut bostadsmarknadsenkäten till landets 290 kommuner. Denna gång har alla svarat.

Några iakttagelser bland svaren:

Totalt 240 kommuner (83 procent) anger att de har bostadsbrist
Det är 3 kommuner färre än 2018. 46 kommuner anger att de har en bostadsmarknad i balans, vilket är 4 fler än 2018.

Störst brist på hyresrätter
Många kommuner pekar på att det finns behov av större lägenheter, framförallt hyresrätter.

Begränsade faktorer för byggande
I många kommuner begränsas bostadsbyggandet av höga produktionskostnader och att det är svårt för privatpersoner att få lån.

De flesta kommuner har nu riktlinjer för bostadsförsörjningen
90 procent av kommunerna (261) har aktuella riktlinjer, antagna 2011 eller senare.

Det saknas bostäder för grupper med låga inkomster eller som av andra anledningar har en svag ställning på bostadsmarknaden
Detta gäller trots att antalet nybyggda bostäder har ökat kraftigt på senare år.

265 kommuner hyr ut lägenheter med särskilda villkor för personer som inte blir godkända på den ordinarie bostadsmarknaden
Det är en ökning med 15 kommuner sedan 2018.

Läs hela resultatet av enkäten: https://www.boverket.se/contentassets/44b828c304f24b46ba69a1f293c24a97/bostadsmarknadsenkaten-2019.pdf.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier