Nyheter

Bullerproblemen i Rotebro

plan wiki
Den 11 maj hölls ett seminarium, Rosa Parks Café, om bullerproblemen i kommundelen Rotebro - i just Rotebro.

Medverkade gjorde Elin Stenberg från Sollentuna kommun, som bland annat arbetar med bullerfrågor. Elin redovisade problem med buller i bostadsområden, tänkbara lösningar och vad Sollentuna kommun gör och har gjort vad gäller bullerproblem.

Nationellt så är det cirka 1,6 miljoner invånare i Sverige som är drabbade av trafikbuller i utomhusmiljön över riktvärdet 70 dBA. Detta värde är högt och kan jämföras med att högsta tillåtna bullernivå i arbetslivet ligger på 85 dBA. Vidare så störs cirka 10 procent av befolkningen i Sverige av trafikbuller över riktvärdet 55 dBA.

Negativa effekter av buller är bland annat högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Elin kunde också redovisa positiva insatser som gett bra resultat. I samarbete med Trafikverket lades så kallad ”tyst” asfalt på E4 i Rotsunda backe för två år sedan på försök. Efter ett flertal mätningar har det visat sig att bullret har minskat med 10 dBA, vilket är mycket. Testet kommer att pågå i ett år till.

Om slutresultatet är tillräckligt bra, kan det bli så att Trafikverket belägger E4 genom hela Sollentuna med ”tyst” asfalt. En sträcka på cirka 12 kilometer.

Medverkade gjorde också flera personer från föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna. De berättade bland annat om det arbete som föreningen gjort med och mot Trafikverket, kommunen och Swedavia (som driver Arlanda flygplats). De vittnade också om hur svårt det är att få gehör för bullerproblemen.

Seminariet arrangerades av Hyresgästföreningen Sollentunas verksamhetsgrupp, Hyresgästföreningen Rotsunda, Hyresgästföreningen Rotebro centrum och ABF.

Det lär finnas all anledning för Hyresgästföreningen att på olika sätt ta upp bullerproblemen i Rotebro igen framöver.

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier