Nyheter

Dags att nominera inför årsmötet!

Årsmöte refionen 2016
Hyresgästföreningen Sollentuna håller årsmöte onsdagen den 8 mars. Fram till den 20 februari har du möjlighet att nominera personer till uppdrag i föreningen till valberedningen.

Kallelse till årsmötet kommer att skickas ut per post till alla medlemmar i god tid innan årsmötet.

Nominerar gör du till antingen Monica Klavsjö (sammankallande i valberedningen)– Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel: 070/435 31 08 eller till Thomas Axelsson – Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel: 070/653 56 86.

Val årsmötet 2017

Ordförande
Fyllnadsval fram till årsmötet 2018 (efter JP Mattsson som avsade sig uppdraget under hösten 2016).

Kassör
Idag har Nils Eklund (Rotsunda Ängar) detta uppdrag.

Styrelseledamöter
5 ledamöter skall väljas.
Dessa personer är styrelseledamöter idag, vars mandat går ut 2017: Laila Duwell (Skyttevägen Edsberg), Kerstin Ellström (Malmparken), Tahir Qureshi (Turemalm – norra Malmvägen) och Sonia Gustafsson (Häggvik Spaden) samt Bibi Eriksson (Centrala Edsberg) som avsagt sig uppdraget (fyllnadsval till årsmötet 2018).

Janet Sibose (Rotebro) och Ulla Rosén (Norrviken) har mandat till och med årsmötet 2018.

Styrelseersättare
3 styrelseersättare skall väljas.
Dessa personer är ersättare idag vars mandat går ut 2017: Anita Axelsson (Centrala Edsberg) och Elvy Lovén (Rotsunda Ängar).

Revisorsersättare
En revisorsersättare skall väljas.
Ingen har detta uppdrag idag.

Fullmäktigledamöter region Stockholm
Fyra ledamöter skall väljas.
Dessa personer är fullmäktigeledamöter idag, vars mandat går ut 2017: Thomas Axelsson (Rotsunda), Nils Eklund (Rotsunda Ängar), Ulla Rosén (Norrviken) och Janet Sibose (Rotebro centrum).

Ersättare fullmäktige region Stockholm
Fyra ersättare skall väljas.
Dessa personer är ersättare idag vars mandat går ut 2017 (inträder i vald ordning – samma ordning som de uppräknas här): Alfonso Ramirez (Centrala Edsberg), Bibi Eriksson (Centrala Edsberg), Laila Duwell (Skyttevägen) och Karl Nortemo (Norrviken).

Förhandlingsdelegation Sollentunahem AB
Observera att här kommer inte föreningens valberedning med något förslag. Det är de lokala hyresgästföreningarna som föreslår kandidater. Föreningens valberedning vidarebefordrar bara dessa förslag till årsmötet.
De lokala hyresgästföreningarna inom Sollentunahem har rätt till ett ordinarie ombud samt en ersättare.

Områden
Svalgången
Malmparken
Häggvik Centrum/Spaden
Skälby
Klasro
Jaktskytten
Centrala Edsberg
Norrviken
Rotebro Centrum
Rotsunda
Rotsunda Ängar

Nuvarande ledamöter
Ann Ringqvist                Svalgången
Sonia Gustafsson          Häggvik C/Spaden
Ulrica Bladh                   Skälby
Laila Duwell                   Jaktskytten
Glenda Madera               Centrala Edsberg
Ulla Rosén                      Norrviken
Steve Rocque                 Rotsunda
Björn Rasmusson           Rotsunda Ängar
Janet Sibose                   Rotebro Centrum

Ersättare
Lars Jeppsson                Svalgången
Christina Härd                Häggvik C/Spaden
Monica Klavsjö               Jaktskytten
Bibi Eriksson                   Centrala Edsberg
Bernt Andersson             Norrviken
Thomas Axelsson           Rotsunda
Nils Eklund                     Rotsunda Ängar

Förhandlingsråd
Här kan medlemmar som har en privat hyresvärd nominera. Med privat hyresvärd menas fastighetsbolag eller bostadsrättsförening.
Dessa personer sitter i förhandlingsrådet idag, och deras mandat går ut i och med årsmötet 2017: Lars-Eric Håkansson (Helenelund), Kärsti Lindström (Turemalm), Tahir Qureshi (Turemalm) och Birgit Sporrong (Turemalm).

Valberedning
Även valberedning skall väljas på årsmötet. Nomineringar av kandidater sker till föreningsstyrelsen och inte till valberedningen.
Mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring Janet Sibose (vice ordförande) på tel: 076/250 88 98.

 

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier