Skip to main content

Nyheter

Det är dags att återupprätta allmännyttan i Sollentuna!

Bild 001
Socialdemokraterna i Sollentuna går efter Hyresgästföreningens linje.

Uttalande antaget på Sollentunas socialdemokraters årsmöte lördagen den 18 mars 2023.


Kommunfullmäktige behandlar på sitt sammanträde den 23 mars två ärenden som berör Sollentunahems framtid. Dels beslut om att avvakta försäljning av dotterbolaget som främst äger hyresrätter i Edsberg samt Edsbergs centrum och dels att ta bort målet om att bygga 1500 nya hyresrätter till 2029. Socialdemokraterna har en annan inställning. Nu är det dags att byta kurs och återgå till allmännyttans ursprungliga roll. En stark allmännytta blir också ett viktigt bostadspolitiskt verktyg för kommunen. Allmännyttans roll är att erbjuda bra bostäder för alla. Allmännyttan är därmed en väsentlig del av den generella välfärden. Det handlade inte om lägenheter för ”fattiga”, utan goda bostäder för alla. Vi vill en gång för alla stoppa moderaternas utförsäljningspolitik och skapa ett offensivt Sollentunahem. Sollentunahem ägde för 20 år sedan cirka 7500 lägenheter, med ett bostadsbestånd som var väl spritt över kommunen. Sedan dess har omfattade försäljningar skett till privata fastighetsbolag och genom ombildning till bostadsrättsförföreningar. Det senaste steget var den fission och den bolagsomstrukturering, beslutad 2016, som lett till att ytterligare hyresrätter såldes och bolagets samlade kapital (på tre miljarder kronor) och andra tillgångar fördes över till kommun koncernen. Nu består Sollentunahems bestånd av cirka 3700 lägenheter på färre platser i kommunen. Under de senaste 20 åren har Sollentunas befolkning ökat med cirka 20 000 invånare. I beslutet från 2016 ingick även ett mål om att 1500 nya hyresrätter skulle byggas till först 2024 och sedan uppskjutet till 2029. Nu föreslår det moderata styret att målet ersätts med en skrivning om ”i den takt som är möjlig sett till bolagets likviditet och marknadens förutsättningar”. Detta blir det sista steget i plundringen av Sollentunahem efter fissionen och försäljningarna. Allmännyttan har fått betala priset för kommunens ogenomtänkta investeringspolitik under årtionden. Vi Socialdemokrater är beredda att återupprätta allmännyttan i Sollentuna. Det gör vi bland annat att lägga förslag om att:


1) Sollentunahem årligen ska bygga i genomsnitt 200 nya hyresrätter.
2) Försäljningen av Sollentunafastigheter 2 ska avbrytas och de berörda fastigheterna ska överföras till Sollentunahem.
3) Sollentunahem ska kunna nyttja kapital som finns sparat i bolagskoncernen och inte bara med egna hyresintäkter och lån.
4) Sollentuna kommun ska ge Sollentunahem en markanvisning för att bygga på en betydande del Väsjö torg. Marken ska upplåtas med tomträtt med syftet att få fart på byggandet i området.
5) Sollentunahem ska sträva efter att äga bostäder med god spridning mellan Sollentunas olika kommundelar.

6) Sollentunahem ska aktivt verka för att köpa upp byggrätter och fastigheter från andra fastighetsägare.

 

 

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .