Nyheter

Direktiven till utredningen om marknadshyror i nyproduktion klara

riksdagshuset 20091204HJL 1
Den 24 april offentliggjorde regeringen och samarbetspartierna direktiven till denna mycket kritiserade utredning.

Direktiven presenterades bland annat gnom ett pressmeddelande från regeringen (https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/fri-hyressattning-vid-nyproduktion-av-bostader/), och genom en debattartikel i DN av Morgan Johansson (S), Ola Johanson (C), Robert Hannah (L) och Emma Hult (MP). (https://www.dn.se/debatt/regeringen-ska-utreda-fri-hyressattning-i-nyproduktion/).

Direktiven till utredningen är ett direkt resultat av punkt 44 i januariöverenskommelsen, som (S), (MP), (C) och (L) står bakom.

Utredningen har dessa utgångspunkter:

Fri hyressättning vid nyproduktion
Hyrorna sätts efter en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt.
Fastighetsägarna bestämmer vilken modell som ska tillämpas.
Fri hyressättning ska bara tillämpas på nyproduktion, inte i det befintliga beståndet.
Utredaren ska titta på exempel i andra länder.

Den enskilde hyresgästens intressen ska tillvaratas
Information om hyresnivåer ska finnas tillgänglig.
Skydd mot orimliga hyreshöjningar.
Hyresgäster i nybyggda lägenheter kommer att ha ett reellt besittningsskydd.

Den nya modellen ska bidra till en långsiktigt välfungerande hyresmarknad
Ett effektivt utnyttjande av det aktuella delbeståndet.
Förutsättningar ska ges för ett uthålligt och kontinuerligt utbud av hyresrätter.
Marknaden ska vara välfungerande, stabil och trygg och leda till större öppenhet.
Modellen ska ge bostadsområden med olika förutsättningar, möjligheter att utvecklas och möta den lokala efterfrågan som finns på bostäder.

En hög grad av transparens och konsumentmakt
Det bör råda en hög grad av transparens och konsumentmakt i fråga om de hyresnivåer som gäller.
Det ska utredas hur en hög grad av transparens kan åstadkommas för hyror bland nybyggda lägenheter.
Det ska utredas hur statistik om hyresnivåer kan göras tillgänglig.
Utredningen ska presenteras senast den 31 maj 2021.

Utredare är Kazimir Åberg, hovrättsråd och vice ordförande på avdelning i Svea Hovrätt.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier