Nyheter

ETC bygger hyreshus

Byggnadsarbetare
Tidningen, eller kanske snarare organisationen, ETC har på ett mycket intressant sätt sedan två år gett sig in bostadsbyggandets värld och bygger bland annat hyreshus.

Några av grundpelarna i projekten är att husen ska vara klimatsmarta och att finansiering sker via så kallad crowdfounding. Ännu en grundpelare är att kommande hyresgäster, och andra medborgare lokalt, ska kunna vara delaktiga i byggprocessen.

Hitintills har man byggprocesser igång i bland annat Västerås, Katrineholm, Eskilstuna och Oskarshamn.

Så är går det till:

Lokala grupper
Lokala grupper bildas för att kontakta kommunen och andra markägare om möjlighet att bygga hyreshus.

Markanvisning
ETC Bygg och den lokala gruppen lämnar in en ansökan om markanvisning.

Publicering
Bygglösningar, underleverantörsavtal, ritningar och ekonomi med mera publiceras.

Bygga
Byggandet av hyreshusen genomförs. ETC Bygg använder sig förutom underleverantörer av egna snickare och annan personal. Hyresgästerna kan vara delaktiga i det slutliga färdigställandet.

Inflyttning
Hyresgästerna flyttar in och ETC Bygg startar upp boendesamverkan, matodling och annan mötesverksamhet för hyresgästerna.

Läs mera om ETC:s hyreshus: https://www.etc.se/etc-hyreshus.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Boutvecklare & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier