Nyheter

Förbundsstyrelsens beslut med anledning av coronaviruset

Coronavirus
Den 17 mars 2020 fattade Hyresgästföreningens förbundsstyrelse flera beslut med anledning av coronavirus Covid-19.

Bland annat rekommenderas föreningarna skjuta upp sina årsmöten (mer info om det kan du läsa längre ner).

Som ett led i att ta vårt samhällsansvar kring smittspridning av coronavirus Covid-19 har Hyresgästföreningen beslutat att vidta en rad åtgärder. Hyresgästföreningen följer myndigheternas rekommendationer och fattar löpande beslut i enlighet med dessa.

Personer över 70 år uppmanas av Folkhälsomyndigheten att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Detta innebär att Hyresgästföreningen inte kan rekommendera medlemmar över 70 år att delta i möten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar arrangörer av offentliga sammankomster att genomföra riskbedömningar av arrangemangen och i de fall riskerna är för stora, ställa in eller skjuta upp sammankomsterna.

Kollektivtrafiken har begränsats och SJ har glesat ut avgångarna på i princip samtliga linjer. Detta riskerar begränsa möjligheterna att ta sig till arrangemang.

Dessa beslut gäller från och med onsdagen den 18 mars.

Föreningars årsmöten
·        Förbundsstyrelsen rekommenderar föreningar att senarelägga sina årsmöten.

·        Enligt stadga ska föreningsårsmöten genomföras i mars. Eftersom vi har ett extraordinärt läge i samhället har förbundsstyrelsen beslutat att denna tidpunkt senareläggs. Förbundsstyrelsen återkommer den 3 april med mer information om tidpunkten.

·        Kostnader som kan uppstå i samband med senarelagda årsmöten uppbärs av respektive förening.

·        Fullmäktigeledamöter som är valda på 2019 års föreningsårsmöten är valda tills föreningsårsmöte 2020 har genomförts. Om det skulle uppstå ett läge där föreningsårsmöte inte hinner genomföras innan regionfullmäktige så gäller de val av fullmäktigeledamöter som genomfördes 2019.

Möten inom Hyresgästföreningen
Styrelser och arbetsgrupper rekommenderas genomföra sina möten digitalt eller över telefon i så stor utsträckning som är möjligt fram till den 3 april.

Kvarterslokaler
·        Förbundsstyrelsen rekommenderar ansvariga för kvarterslokaler som tillhör riskgrupp eller är oroliga för smittspridning att inte genomföra arbetsuppgifter som innebär nära kontakt med andra (såsom nyckelöverlämning och städinspektion). Lokalansvariga uppmuntras hitta andra lösningar för dessa arbetsuppgifter.

·        Förbundsstyrelsen rekommenderar att kvarterslokalerna inte används för sammankomster där smittspridning kan förekomma fram till den 3 april.

Förtroendemannadialoger 51/22
Med anledning av rådande läge beslutas att den inplanerade förtroendemannadialogen om 51/22 som respektive regionstyrelse uppdragits genomföra skjuts fram och att inga aktiviteter som innebär fysiska möten genomförs fram till den 3 april, då nya beslut fattas.

Förbundsstyrelsen följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer. Därför kan dessa bestämmelser komma att ändras. Besluten omprövas senast fredagen den 3 april.

Håll dig uppdaterad om Hyresgästföreningens hantering av coronaviruset och få svar på vanliga frågor som våra medlemmar har genom att besöka www.hyresgastforeningen.se/corona.

Vänliga hälsningar

Marie Linder
Förbundsordförande
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier