Skip to main content

Nyheter

Granskning: Privata fastighetsägares ekonomi

Erik Elmgren
Hyresgästföreningen har granskat över 30 privata fastighetsägares ekonomi.

Slutsatsen av granskningen är att dessa bolag har lyckats öka sina marginaler trots ökad inflation, ökade taxor, räntehöjningar med mera.

- I år står hela samhället inför ett tufft ekonomiskt läge. Många hyresgäster lever redan idag på marginalen. Samtidigt går fastighetsbranschen år efter år som tåget. När vi granskar fastighetsbolagens egna redovisningar får vi det svart på vitt: kraven på kraftigt höjda hyror är helt orimliga. Hyresrätten kan inte bara vara en kassako för landets fastighetsägare utan måste också vara ett tryggt hem för Sveriges hyresgäster, säger Hyresgästföreningens förbundschef Erik Elmgren i ett uttalande på Hyresgästföreningens hemsida.

Här kan du ladda ner rapporten De privata fastighetsägarnas ekonomi 2022: https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/extern-nyhet/hyresgastforeningen-granskar-de-privata-fastighetsforetagens-ekonomi!$4395482/.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .