Nyheter

Hållbar stadsutveckling

Malmvägen Wiki
Hyresgästföreningen sätter fokus på hållbar stadsutveckling.

Hållbara förutsättningar för såväl människor som stadsutveckling är några av de viktigaste utmaningarna som vårt samhälle står inför. Därför presenterar Hyresgästföreningen en rapport – Hållbar stadsutveckling enligt Hyresgästföreningen – LITA.

LITA står för värdeorden Levande, Inkluderande, Trygg och Attraktiv.

Kennet Berglund utr hgf
- ”Hyresgästföreningens rapport om hållbar stadsutveckling är ett verktyg som myndigheter, byggaktörer och andra kan inspireras och använda sig av. Den är övergripande till sin karaktär och ska kompletteras med ytterligare fyra rapporter, ett för respektive värdeord i konceptet LITA”, säger Hyresgästföreningens utredare Kenneth Berglund i ett pressmeddelande.

Marielinder3
- ”Det behöver byggas fler hyresrätter till rimliga kostnader för att fler ska kunna komma in på bostadsmarknaden. För att åstadkomma det krävs olika insatser. Till exempel har vi, tillsammans med Sabo och Fastighetsägarna, påpekat den skattemässiga obalansen mellan upplåtelseformer och att den måste justeras så att hyresrätten ges likvärdiga förutsättningar som äganderätten och bostadsrätten har”, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder i samma pressmeddelande.

Några punkter som krävs för hållbar stadsutveckling:
  • Kollektivtrafik, cykel och gående ska utgöra kriterierna för tillgänglig, hållbar och attraktiv stadsutveckling – inte bil.
  • Det behöver skapas grön- och blåytor för att främja växt- och djurliv samt trivsel.
  • Kommunerna behöver inse de allmännyttiga bostadsbolagens roll för bostadsförsörjningsansvaret.
  • Det behövs medborgardialog och trygghetsvandringar, tillsammans med kommun och byggaktörer, för att tidigt i processen skapa trygga och trivsamma boendemiljöer.
  • Hyresgästinflytandet vid ombyggnation behöver stärkas.
  • Det behöver byggas attraktivt och med estetiskt tilltalande arkitektur.

Rapporten ”Hållbar stadsutveckling enligt Hyresgästföreningen – LITA” kan du hitta via denna länk: https://www.hyresgastforeningen.se/pressmeddelanden/2411201/hyresgastforeningen-satter-fokus-pa-hallbar-stadsutveckling.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier