Nyheter

Henrik Thunes kommer med ihåliga argument

Deabatt edsberg sept 2018 ett
Lokaltidningen Mitt i Sollentuna har uppmärksammat Hyresgästföreningen Sollentunas vädjan till kommunen om att inte höja hyrorna för 2021 på grund av coronapandemins ekonomiska konsekvenser.

I artikeln intervjuar tidningen kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M). Och där börjar det bli intressant.

Här följer några av Hernik Thunes uttalanden i artikeln, och Hyresgästföreningen Sollentunas kommentarer.

Kommunen ska inte gå in och ”detaljstyra” Sollentunahem för då kan orättvisa hyresskillnader uppstå i jämförelse med det privata beståndet, menar Henrik Thunes.

Sådana skillnader finns redan. Det kan skilja upp till 1 600 kronor i månaden i hyra mellan en lägenhet hos Sollentunahem på Malmvägen jämfört med en exakt likadan lägenhet hos Hembla på Malmvägen.

Detaljstyr gör man ju redan från kommunpolitikernas sida. Ta utförsäljningen till andra bolag och ombildningarna till bostadsrätter. Det är inte Sollentunahem som kommit på detta, utan den politiska majoritet som Henrik Thunes företräder. Likadant var det då Sollentunahem sade upp boinflytandevtalet och kontrakten för fritidslokaler med Hyresgästföreningen under 2019. Det var inte Sollentunahems idé det heller.

Bild 001
Henrik Thunes menar att måste förhålla sig till existerande lagar och regler samt att det finns risker med att försvaga ekonomin för kommunens allmännytta då det riskerar att skjuta välbehövligt underhåll på framtiden.

För det första så förbrukar Sollentunahem så gott som aldrig de pengar som budgeteras till underhåll. För det andra så bryr sig ju den politiska majoriteten uppenbarligen inte om Sollentunahems ekonomi annars. Man har ju faktiskt åderlåtit bolaget på minst 3 miljarder kronor genom fissionen (delningen) för några år sedan. Redan det första året efter fissionen hade Sollentunahems hyresintäkter minskat med hela 43 procent. Är det så man värnar om allmännyttans ekonomi?

Fakta

Kommunen har ett årligt direktavkastningskrav på Sollentunahem om 3,5 procent. Detta räknat på fastigheternas marknadsvärde.

Läs artikeln på Mitt i Sollentuna: https://www.mitti.se/nyheter/hyresgastforeningen-i-sollentuna-vadjar-om-frysta-hyror-2021/reptjl!FXAkoMdrDOx9X7JQCkS5Zw/.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier