Nyheter

Höstens kurser

Kurser h 2019
Under hösten så genomför Hyresgästföreningen region Stockholm 22 kurser. Dessutom finns det fyra som föreningar kan ”beställa”.

Anmälan gör du via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via telefon 010-459 19 19. Observera att annan anmälan gäller för vissa kurser. Se nedan.

Mer information om kurserna och andra utbildningsmöjligheter hittar du via denna länk: hyresgästföreningensstockholm.se/omoss/kurskalendarium/.

AUGUSTI

Ambassadörs- och retorikkurs
Onsdagen den 28 augusti, klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

En workshop där du får lära dig att argumentera för Hyresgästföreningen i olika sociala sammanhang. Få förmågan att bemöta kritiker och lär dig samtidigt mer om organisationen.

Kursledare: Tim Ackevald och Björn Andersson.
Målgrupp: Medlemmar och förtroendevalda.
Anmälan: Senast den 14 augusti.

Upprustningsseminarium 4
Torsdagen den 29 augusti, klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Metodiken vid en besiktning.
Kort förklaring av den juridiska bakgrunden.
Praktiska tips och konkreta hjälpmedel.

Kursledare: Sandra Appelgren och Anette Trossö.
Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning.
Anmälan: Senast Seminariet är en del av en serie och anmälan skedde inför första tillfället den 23 april.

SEPTEMBER

Upprustning utan samråd, träff 1
Onsdagen den 4 september, klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Vi vill ha samråd och inflytande vid upprustningar, men alla hyresvärdar samråder inte. Vi går igenom våra rutiner vid upprustningar och exempel på hur det kan se ut när hyresvärden inte vill samråda eller ha dialog md hyresgästerna eller utsätter dm för olika härskartekniker.

Kursledare: Kerstin Krebs.
Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning.
Anmälan: Senast den 1 augusti.

Upprustningsseminarium 5, medskapande förhållningssätt
Lördagen den 7 september, klockan 10.00-15.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Varför är det angeläget att arbeta mer konsultativt i samband med upprustningar?
Konsultativt/medskapande förhållningssätt. Fyra praktiker.

Kursledare: Alexis Wicklin, Friends Arena.
Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning.
Anmälan: Seminariet är en del av en serie och anmälan skedde inför första tillfället den 23 april.

Zombieöverlevnad
Tisdagen den 17 september, klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Varför är apokalypsen så populär just nu och hur beter vi oss vid kriser och katastrofer? Vad är det som gör att vissa människor klarar katastrofer bättre än andra? Tips på vad du kan göra för att förbereda dig och hur du kan samarbeta med dina grannar.

Kursledare: Herman Geijer, zombieöverlevnadsexpert som har skrivit flera böcker om överlevnad och katastrofberedskap.
Målgrupp: Medlemmar och förtroendevalda i Hyresgästföreningen.
Anmälan: Senast den 30 augusti.

Upprustning utan samråd, träff 2
Onsdagen den 17 september, klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Vi ägnar träffen framförallt åt grupparbete omkring några exempel på hur det kan se ut när hyresvärden vill genomdrivs upprustningsåtgärder utan dialog.

Kursledare: Kerstin Krebs.
Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning.
Anmälan: Senast den 4 september till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Bildningsträff 2
Torsdagen den 17 september, klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Aktuella frågor och diskussioner.

Kursledare: Emilia Lindgren.
Målgrupp: Bildningsansvariga i förening på kommun/stadsdelsnivå.
Anmälan: Senast den 4 september.

Studieträff hos ABF Stockholm!
Onsdagen den 25 september, klockan 17.30-20.00.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41.

Välkomna till en kväll om engagemang genom studier och kultur! Vill ni få inspiration till rolig och engagerande lokal verksamhet som kan leda till fler medlemmar och aktiva?

Målgrupp: Träffen vänder sig till dig som är förtroendevald inom Hyresgästföreningen eller vill arrangera studiecirklar eller kulturverksamhet i din lokala hyresgästförening.
Anmälan: Senast den 18 september till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Ange vilken förening du tillhör.

OKTOBER

Upprustning utan samråd, träff 3
Onsdagen den 2 oktober, klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Vi diskuterar härskartekniker och hur man som hyresgäst kan möta dem.

Kursledare: Kvällen leds av Dominika Polanska, Institutet för Bostads- och Urbanforskning, Uppsala universitet, utifrån boken ”Renovräkt!” som hon är en av författarna till.
Målgrupp: Förtroendevalda upprustningsansvariga.
Anmälan: Senast den 18 september till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

VIP – valberedare i praktiken, träff 2
Måndagen den 7 oktober, klockan 18.00-20.00.
Plats: Ej bestämt.

På allmän förfrågan bjuder nu valberedningen i Hyresgästföreningen region Stockholm in till en fortsättningsträff om vårt viktiga valberedningsuppdrag.

Kursledare: Valberedningen region Stockholm.
Målgrupp: Valberedare på föreningsnivå i kommun/stadsdel.
Anmälan: Senast den 18 september.

Upprustningsseminarium 6, varsam upprustning i praktiken
Tisdagen den 8 oktober, klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Upprustning av miljonprogrammet – möjligheter och utmaningar.
Former för dialog.
Kulturhistoriska värden och hållbarhet. Vilka alternativ finns till att riva ut allt?
Finns det konflikter mellan regelverk gällande boendemiljö och målet att upprusta varsamt?
Erfarenheter från hyresnämnden.

Kursledare: Ola Broms från Spridd arkitekter.
Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning.
Anmälan: Seminariet är en del av en serie och anmälan skedde inför första tillfället den 23 april.

Pedagogik för kursledare, grundkurs
Onsdagen den 9 oktober, klockan 10.00-15.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Att utbilda andra är både roligt och utvecklande – men hur gör man för att nå ut med sitt budskap? I denna grundkurs får du bekanta dig med olika metoder, teknik, material och övningar som hjälper dig att planera, genomföra och utvärdera din först utbildning.

Kursledare: Lotta Strinnholm från Spontana som har lång erfarenhet av att utbilda, bland annat på Yrkeshögskolan.
Målgrupp: Förtroendevalda på föreningsnivå på kommun/stadsdel samt anställda.
Anmälan: Senast den 20 september.

Pedagogik för kursledare, grundkurs
Lördagen den 19 oktober, klockan 10.00-15.00.
Plats: Ej bestämt.

Att utbilda andra är både roligt och utvecklande – men hur gör man för att nå ut med sitt budskap? I denna grundkurs får du bekanta dig med olika metoder, teknik, material och övningar som hjälper dig att planera, genomföra och utvärdera din först utbildning.

Kursledare: Lotta Strinnholm från Spontana som har lång erfarenhet av att utbilda, bland annat på Yrkeshögskolan.
Målgrupp: Förtroendevalda på föreningsnivå på kommun/stadsdel samt anställda.
Anmälan: Senast den 20 september.

Upprustningsseminarium 7 - förhandling, samråd, rollen som upprustningsansvarig
Tisdagen den 22 oktober, klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Vad är det som egentligen påverkar hyran?
Underhåll, standardförbättrande/höjande åtgärder som påverkar hyran.
Hur går samråd till?
Hur ska man bilda, stödja samverkansgrupper och nätverk?
Upprustningsansvarigas roll.

Kursledare: Personal från förhandling och team upprustning samt förtroendevald upprustningsansvarig.
Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning.
Anmälan: Seminariet är en del av en serie och anmälan skedde inför första tillfället den 23 april.

Hyresjuridik, del 1 av 3
Lördag och söndag den 26-7 oktober, klockan 09.00-16.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Hyresavtalet och hyresbetalningen, hyresgästernas rättigheter och skyldigheter, överlåtelser, byten och andrahandsuthyrning.

Kursledare: Johan Essén och Emma Bengthsson.
Målgrupp: Förtroendevalda på föreningsnivå kommun/stadsdel.
Anmälan: Senast den 7 oktober.

NOVEMBER

Rättigheter och skyldigheter i hyresrätt
Tisdagen den 5 november, klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Vad kan jag kräva av min hyresvärd och vad förväntas av mig som hyresgäst? Under kvällen diskuterar vi rättigheter och skyldigheter utifrån den vanligast förekommande frågorna till region Stockholms juridiska enhet.

Kursledare: Cecilia Landmark, Sandra Appelgren och Emilia Lindgren.
Målgrupp: Medlemmar i Hyresgästföreningen.
Anmälan: Senast den 16 oktober.

Utbildning för lokalansvariga
Tisdagen den 12 november, klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Praktiska frågor som bokningar, uthyrning, depositionsavgift och nycklar till lokalen, försäkringar och mycket mer.

Kursledare: Terese Lindhult och Pierre Åneby.
Målgrupp: Lokalansvariga förtroendevalda i lokala hyresgästföreningar.
Anmälan: Senast den 23 oktober.

Kassörskurs, träff 2
Torsdagen den 21 november, klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Syftet med kursen är att fä grundläggande kunskaper om bokföring och ekonomi utifrån ditt uppdrag som förtroendevalda kassör.

Kursledare: Jeanette Hörner, redovisningsansvarig region Stockholm.
Målgrupp: Kassörer i lokala hyresgästföreningar.
Anmälan: Senast den 4 november.

Hyresjuridik, del 2 v 3
Lördag och söndag den 23-24 november, klockan 09.30-16.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Prövningsinstanser, förverkande och förlängning av hyresavtal, preskription och andra särskilda bestämmelser, sambolagen och lagen on uthyrning av egen bostad.

Kursledare: Mikael Areskog och Hana Kouch.
Målgrupp: Förtroendevalda på föreningsnivå kommun/stadsdel.
Anmälan: Senast den 7 oktober.

Samråd enligt boinflytandeavtal
Lördagen den 30 november, klockan 10.00-16.00.
Plats: Lokal i city.

Syftet med kursen är att stärka lokala hyresgästföreningar som genomför samråd utifrån boinflytandeavtal med sin hyresvärd. Kursen tar upp syftet med lokala samråd, boinflytandeavtalets innehåll och enkel förhandlingsteknik.

Kursledare: Kerstin Krebs och Hanne Nordqvist.
Målgrupp: Förtroendevalda i lokala hyresgästföreningar som bor hos en hyresvärd med boinflytandeavtal.
Anmälan: Senast den 7 november.

DECEMBER

Revisorsträff
Tisdagen den 3 december, klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Syftet med träffen är att du som revisor skall känna dig säker i din roll och ha tillräckliga kunskaper för att utföra ditt uppdrag på ett bra sätt.

Kursledare: Representanter från EY, regionens revisor samt Jeanette Hörner, redovisningsansvarig.
Målgrupp: Ordinarie revisorer och ersättare i lokala hyresgästföreningar och föreningar på kommun/stadsdelsnivå.
Anmälan: Senast den 14 november.

Bildningsträff 3
Onsdagen den 4 december, klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret, Globen, Stockholm.

Aktuella frågor och diskussioner.

Kursledare: Emilia Lindgren.
Målgrupp: Bildningsansvariga i förening på kommun/stadsdelsnivå.
Anmälan: Senast den 15 november.

Block och penna
KURSER VID FÖRFRÅGAN

Följande kurser går att boka in från regionkontoret. Hör av er till oss så att vi kan komma överens om ett datum då vi kan komma ut och hålla kurs för eller tillsammans med er.

Rättigheter och skyldigheter som hyresgäst.

Hyresvärdars skyldigheter.
Ambassadörs- och retorikkurs.
Valberedning för lokala hyresgästföreningar.

Läs mera om detta: hyresgästföreningenstockholm.se/omoss/kurskalendarium.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier