Nyheter

Hyresgästföreningen på offensiven mot den nya bostadspolitiken

Marielinder3
Den nya regeringens bostadspolitik uppskattas inte av Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen vänder sig i huvudsak mot två delar i partiöverenskommelsen som ligger till grund för regeringsbildningen – fri hyressättning i nyproducerade hyresrätter och en statlig utredning om hyressättningen i det befintliga hyresbeståndet.

Hyresgästföreningen driver nu en tiopunktslista med reformer för bostadsmarknaden:

 1. Ta bort dubbelbeskattningen av hyresgästerna. Hyran i allmännyttan ska gå till hyresgästerna.

 2. Öka valfriheten. Valfriheten på bostadsmarknaden måste öka. Du ska kunna bo i olika boendeformer under hela livet. Ungdomar måste kunna få plats på bostadsmarknaden utan att vara miljonärer.

 3. En ny skattereform för neutralitet mellan boendeformerna.

 4. Finansieringsreform: Större statligt ansvarstagande för finansiering av bostadsbyggande och renovering för att dämpa lågkonjunkturen. Detta har utretts i ”Lån och garantier för fler bostäder” SOU 2017:108. Med vissa avgörande justeringar kan utredningen utgöra grund för ett nytt finansieringssystem.

 5. Modernisera bostadsbidraget: Se över villkor, gör det mer förutsägbart, se över återbetalningsskyldigheten. Öka även bostadstillägget för landets fattigpensionärer.

 6. Bostadsgaranti, alla har rätt till ett bra boende – Vi har skolplikt och ingen skulle acceptera skolbrist.

 7. Bostadsförsörjningsansvaret måste tydliggöras – Nya former för allmännytta (nationell, regional och lokal).

 8. Skattefria underhållsfonder. Kostar inte staten något, men möjliggör för bostadsbolag att lägga undan delar av hyran till framtida underhåll utan att det beskattas som vinst. Skulle möjliggöra för en jämnare hyresutveckling och ökad livslängd för hyreshus.

 9. Stärkt ställning för hyresgäster – Frågan är redan utredd och skulle kunna ge hyresgästerna större inflytande över omfattande renoveringsarbeten i sina lägenheter.

 10. Hela landet ska bygga. Ingen kommun ska slippa undan ansvaret – alla kommuner med bostadsbrist ska planera för fler bostäder.

Se också www.hyresgastforeningen.se/marknadshyror
 • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier