Nyheter

Hyresgästföreningen + LO = sant!

Artikel
Hyresgästföreningen och LO har tillsammans publicerat en debattartikel i Aftonbladet. Utöver detta så har Hyresgästföreningen publicerat en debattartikel i LO:s tidning Arbetet.

Undertecknare för artikeln i Aftonbladet är Marie Linder, Hyresgästföreningens ordförande, och Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande.

Marielinder3
Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen


 De inleder så här: ”Sänkta löner och höjda hyror är inte lösningen”. Duon menar att en försvagning av löntagares och hyresgästers inflytande inte får bort arbetslöshet och bostadsbrist.

Kålle
"Kålle", ordförande LO


De framför också sex konkreta förslag:

  • Investera i vår gemensamma infrastruktur. Statens nyinvesteringar i trafikstruktur bör öka till en procent av BNP (bruttonationalprodukten).

  • Motverka otrygga, tidsbegränsade anställningar. Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm på svensk arbetsmarknad.

  • Värna den svenska modellen. I Sverige ska alla ha en lön som det går att leva på. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla i Sverige.

  • Bygg minst 30 000 hyresrätter varje år. Utveckla investeringsstödet och inför statliga topplån till bostadsbyggande.

  • Renovera så att människor har råd att bo kvar. Utöka ROT till hyresrätten och inför skattefria underhållsfonder.

  • Värna den svenska modellen på hyresbostadsmarknaden och hyresgästernas kollektiva förhandlingsrätt. Nej till marknadshyror.

Läs hela artikeln: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/oRO36m/sankta-loner-och-hojda-hyror-ar-inte-losningen.

Marie Linder och Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg publicerade i veckan en debattartikel i LO:s tidning Arbetet (tidigare LO-tidningen) med krav på en skattereform för hyresrätten så att människor har råd att bo.

De kräver bland annat att ROT-avdraget också ska gälla hyresrätter, att skattefria underhållsfonder införs samt att en låg och fullt avdragsgill moms på hyran införs i syfte att kunna modernisera det äldre beståndet utan att hyran chockhöjs.

Läs hela artikeln: https://arbetet.se/2018/11/15/infor-en-skattereform-sa-att-manniskor-har-rad-att-bo/.

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier