Nyheter

Hyresgästföreningen ställer krav på bostadsministern

Per Bolund3
I en debattartikel i Aftonbladet ställer Hyresgästföreningen krav på bostadsminister Per Bolund (MP).

Inledningsvis så handlar kraven om att allmännyttan inte ska säljas ut, och att medborgarna behöver en bostadspolitik att lita på.

I bakgrunden så finns Hyresgästföreningens rapport ”Allmännyttan säljs ut – men till vilken nytta?” (https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/faktabanken/rapporter/2020/allmannyttan/allmannyttan-kommuns_rapport_16_nov_2020.pdf).

Debattartikelns författare – Marie Linder, ordförande för Hyresgästföreningen, Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen, och Julia Synnelius, utredare för rapporten ”Allmännyttan säljs ut – men till viken nytta?”, ställer följande krav till bostadsministern:

En kommunal byggbonus 2.0, budgeterad till 5 miljarder kronor årligen

Vi vill stimulera dagens kommunpolitiker att planera för fler bostäder och minska behoven av försäljning av kommunala tillgångar. För att ta del av stödet måste kommunen ha antagit fyra grundvillkor:

  • Riktlinjer om kommunens bostadsförsörjning, under innevarande eller föregående mandatperiod.
  • En översiktsplan alternativt en översyn av planens aktualitet, under innevarande eller föregående mandatperiod.
  • Inte ha avyttrat mer än 10 procent av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd, med avtagande ersättning vid försäljning av mellan 0,1 och 10 procent.
  • En detaljplan som möjliggör byggande av minst en bostad under den senaste tolvmånadersperioden.

Ju fler bostäder i detaljplan, desto större andel av stödet ska betalas ut till kommunen i fråga. 

Förmånliga bygglån

Det är ett effektivt sätt för staten att förmå marknaden, inklusive allmännyttan, att bygga mer, genom att ta över en del av risken. Att erbjuda statliga lån till förmånliga räntor gör att fler kan och vill bygga.

Läs debattartikeln:  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/lEKr6A/allmannyttan-borde-inte-saljas-ut-bolund.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier