Nyheter

Hyresgästföreningen vann i tingsrätten

Ordförandeklubba
Den 3 januari meddelade tingsrätten domen om tvisten mellan den tidigare regionordföranden Greger Björkegren och Hyresgästföreningen.

Under 2014 blev Greger Björkegren suspenderad från sitt uppdrag som ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm. Den dåvarande regionstyrelsen tog detta beslut, som senare blev överklagat till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen gick på regionstyrelsens linje och godkände suspenderingen.

Senare började Greger Björkegren processa mot Hyresgästföreningen med anledning av suspenderingsbeslutet. I huvudsak handlade det om ett krav på uteblivna arvoden för ordförandeuppdraget om 1 590 000 kronor.

Men det handlade också om att Hyresgästföreningen anklagades för att ha gjort fel vid suspenderingsbeslutet.

Tingsrätten konstaterade att man inte har behörighet att pröva Hyresgästföreningens beslut om suspendering, samt att detta inte är någon arbetsrättslig fråga då det handlar om ett förtroendeuppdrag, och inte någon anställning. Vidare att avslå Björkegrens samtliga krav och yrkanden.

Björkegren krävs nu på nära fem miljoner kronor i rättegångskostnader.

Fotnot
Efter detta suspenderingsbeslut har Hyresgästföreningens stadgar ändrats på så vis att det bara är förbundsstyrelsen som kan besluta om suspendering av regionstyrelseledamöter.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier