Nyheter

Hyresgästföreningens förslag för att lösa bostadsbristen

Framtiden sollefteå kommun
Hyresgästföreningen har flera skarpa förslag som kan lösa bostadsbristen i landet.

Alla har rätt till ett bra hem. Det handlar om trygghet, men också om självständighet och frihet. Med egna hem, där vi kan bestämma själva och utvecklas, får vi en större tro på oss själva. Med fler hyresrätter blir det enklare att flytta dit jobben och utbildningarna finns.

Bostadsbrist i hela landet
Hyresrätten är viktigt för att behålla och utveckla en stark och dynamisk arbetsmarknad. Forskning visar att vi flyttar dit finns och den som hyr sin bostad har större benägenhet att flytta jämfört med den som äger sin bostad. Hyresrätten är också viktig för att unga ska kunna flytta dit jobben eller utbildningsmöjligheterna finns och starta sitt vuxna liv på ett bra sätt i eget boende. En tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige bor i hyresrätt, och vi måste behålla en hög andel hyresrätter för att samhället ska fungera.

För många är hyresrätten ett boendealternativ som ger både trygghet, flexibilitet och ökar valfriheten i boendet. Dessutom är hyresrätter viktiga för att unga med låga inkomster, studerande eller andra som har svårt att komma in på bostadsmarknaden också ska kunna få ett eget. Hem.

Våra förslag
Det behövs minst 200 000 nya hyresrätter fram till 2025. Alltså måste byggandet ta fart, utan att det kostar skjortan, så att människor med vanliga inkomster kan flytta in. För att nå dit måste staten och kommunerna bli aktiva och göra mer för att förbättra förutsättningarna för byggandet.

Det här kan staten göra
Rättvis skatt för hyresrätter. Idag kostar en nybyggd hyresrätt mycket mer än nybyggd bostadsrätt. Rättvisa skatter och villkor borde vara en självklarhet.
Förmånliga lån för bostadsbyggande. Staten borde införa ett lån med bra villkor till företag som vill bygga hyresrätter.
Infrastruktur och fler hem. Det är bra att man lätt kan ta sig till olika delar av landet, men man måste ju bo också! Därför är det smart att koppla ihop satsningar på infrastruktur med krav på att det byggs hyresrätter.
Se över bostadsbidraget. Bostadsbidraget har under lång tid halkat efter den allmänna kostnadsutvecklingen. Den behöver justeras för att fortsätta vara relevant.

Det här kan kommunerna göra
Använd allmännyttan aktivt. Allmännyttiga bostadsbolag är kommunernas viktigaste verktyg för att råd bot på bostadsbristen. De måste få tydliga uppdrag att bygga nya bostäder som alla har råd att bo i.
Framförhållning i markplanering. Politikerna måste se till att det finns mark tillgänglig för byggande, gärna innan byggföretagen vill dra igång så att det inte blir fördröjningar. Marken – som det kan byggas hyresrätter på – måste görs tillgänglig och överkomlig för byggföretagen att köpa eller arrendera.
Ställ krav på dem som vill bygga. Kommunerna bör ställa tydliga krav på att det ska byggas hyresrätter till rimliga kostnader. Idag riskerar vi att hamna i ett läge där lägenheter står tomma, samtidigt som det är bostadsbrist.
Förstärk med duktigt folk. Det behövs ännu fler planerare, arkitekter och bygglovshandläggare som tänker nytt och ser möjligheter!
Stora öron och analys. Politikerna måste lyssna med stora öron på vad invånarna behöver och ha en dialog. Därefter behövs en ordentlig analys av bostadsbehovet i kommunen, för att planeringen ska hamna rätt.

Vill du veta mer om Hyresgästföreningens bostadspolitiska förslag?
Via denna länk - https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/vara-viktigaste-mal/bostadsbrist-och-byggande/ - hittar du följande:

Tips
Skriv en insändare.
Instagramma ditt boende.
Bli en köaktivist.
Bjud en politiker på fika.

Rapporter
200 000 hyresrätter – från ord till handling.
Så kommer vi tillrätta med bostadsbristen.
Unga vuxnas boende 2017.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier