Nyheter

Hyresgästföreningens framtidsprogram

Framtidsprogrammet
På förbundsstämman i juni 2016 antogs förbundets framtidsprogram. Vad innebär det?

Här kan du läsa om Hyresgästföreningens framtidsprogram!

Värdegrunden
Ingen i Hyresgästföreningen får agera diskriminerande, vare sig i eller utanför föreningen. Rasism, främlingsfientlighet och annan kränkande behandling accepteras helt enkelt inte. I stadgarnas paragraf 1.2 kan du läsa hela skrivningen för värdegrunden.

En bredare samhällsaktör
Bostadsfrågan är inte en lösryckt fråga utan en del av samhällsutvecklingen. Därför behöver Hyresgästföreningen bli en bredare samhällsaktör. Det kan handla om att vi engagerar oss i frågor kring samhällsekonomi, stadsutveckling, infrastruktur, integration och trångboddhet. I Fisksätra öster om Stockholm samarbetar lokala föreningar med varandra men också med andra och det har skapat Fisksätraandan. Läs om det i Hyresgästen nr 5/2016: (https://www.paperton.com/library?uid=926234&token=7ad1a94e1b44250c4594d19f9315ca7fdef253c6&whitelabel=56).

En mötesplats för boendefrågor
Gemenskap. Trygghet och engagemang startar lokalt ute i bostadsområdena. När kriser som rör hemmet uppstår – ombyggnader, utförsäljningar, problem i fastigheter – förväntar sig hyresgäster att Hyresgästföreningen ska finnas där och vara en stark aktör som tydligt står på hyresgästernas sida. Därför behöver vi vara mer närvarande – lokalt, digitalt och medialt. Det kan till exempel betyda att vi öppnar våra föreningslokaler till nya verksamheter och våra arbetsgrupper och styrelser för fler som vill engagera sig.

Bostadspolitisk vägvisare
Det finns inte några bättre experter än de som faktiskt bor i området. De har kunskap som till exempel stadsplanerna har nytta av. Vi är en förening som med vår unika lokala kunskap kan presentera lösningar och förslag. Ibland rätt oväntade sådana. Till vår hjälp finns vägvisaren som är ett verktyg vilket stöder oss i vårt bostadspolitiska arbete. I den presenteras vilka idéer och förslag som Hyresgästföreningen vill se inom bostadsområdet.

Agenda 2022
I Agenda 2022 finns våra mål och strategier för att nå dem. Agendan styr det dagliga jobbet i hela föreningen och är utgångspunkten för våra verksamhetsplaner. Målen innebär att alla ska ha rätt att bo, råd att bo och ha inflytande över sitt boende. Då blir det också roligt att bo. Vi vill att det byggs fler bostäder till rimliga priser, att alla ska kunna bo kvar efter en renovering och att det går att påverka sitt boende. Genom att söka upp, öppna upp når vi fler och klarar mycket mer. Det handlar om att få alla att känna sig välkomna, att öppna upp arbetssätt och lokaler och att stödja varandra.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier