Nyheter

Hyresgästföreningens nationella bostadspolitiska program

12 okt 2019 3
Hyresgästföreningen har lanserat ett nytt nationellt bostadspolitiskt program om 10 punkter.

Marie Linder HGF
- Staten är i stort sett obefintlig och svarar inte upp mot de problem som finns. Vi behöver en bostadspolitik för hela landet. Det måste byggas bostäder som människor har råd att flytta in i. De ekonomiska klyftorna mellan ägt och hyrt måste utjämnas, säger Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder angående det bostadspolitiska programmet till tidningen Hem & Hyra.

Hyresgästföreningens tiopunktsprogram

 1. Hyresförhandling och bruksvärde: Ja till det kollektiva förhandlingssystemet, nej till marknadshyror.

 Regeringen har tillsatt tre utredningar som på olika sätt syftar till att förändra maktbalansen mellan parterna till fastighetsägarnas fördel. Särskilt allvarlig är utredningen om fri hyressättning i nyproduktion, där det kollektiva förhandlingssystemet föreslås ersättas med ett marknadshyressystem av kontinental modell.

 1. Allmännyttan: Ja till våra kommunalt ägda bostäder

Allmännyttan ska vara aktiv i bostadsförsörjningen genom att bygga och förvalta bra hyresbostäder till rimliga hyror för alla grupper i samhället. Det borde vara obligatoriskt för en kommun att enskilt eller tillsammans med andra kommuner äga och förvalta ett allmännyttigt bostadsbolag.

 1. Bostadsfinansiering: Ja till förmånliga bygglån, bygg bort bostadsbristen

Hyresgästföreningen föreslår ett utökat investeringsstöd samt ett bygglån som kan finansiera nyproduktionen av hyresrätter. Detta så att produktionen av hyresrätter ökar när produktionen av andra bostäder minskar.

 1. Skatter och avdrag: Ja till rättvis beskattning mellan ägt och hyrt

Obalansen mellan upplåtelseformerna har resulterat i att bostadsrätt blivit mer intressant som investering än hyresrätt. Reformer krävs för att skapa balans mellan upplåtelseformerna, och bättre ekonomiska villkor vid både förvaltning och renovering av hyreslägenheter.

 1. Markförsörjning och planering: Ja till att kommuner med bostadsbrist ska planera för fler bostäder

Med en aktiv markpolitik och planering kan kommunen främja bostadsbyggandet och en hållbar stadsutveckling. Hyresgästföreningen föreslår en kommunal byggbonus 2.0, där staten ger stöd åt kommuner som planerar efter bostadsbehovet.

 1. Ekologisk hållbarhet och energi: Ja till statligt stöd för energieffektivisering och modernisering av bostadsbeståndet

För ett framtida hållbart boende måste utsläppen av växthusgaser som våra bostäder orsakar, minimeras, och samtidigt måste våra hus och samhällen anpassas till de nya förutsättningar som klimatförändringarna för med sig. Därför föreslår vi ett statligt stöd för hållbara renoveringar.

 1. Renovering. Ja till stärkt ställning för hyresgäster vid omfattande renoveringsarbeten

Dagens situation är ett resultat av ett skevt skattesystem samt att hyresgästernas inflytande över vad som sker i den egna lägenheten har utarmats. För att trygga besittningsrätten behöver därför hyresgästernas ställning stärkas genom lagkrav på inflytande och samråd.

 1. Bostadsbidraget: Ja till höjda ersättningsnivåer och ökad rättssäkerhet

Under en lång tid har bostadsbidraget urholkats, och en sjunkande andel av hushållen är kvalificerade att ta del av det. Bostadsbidraget bör reformeras i syfte att minska risken för återbetalningsskyldighet och bättre möta inkomstojämlikhetens konsekvenser på bostadsmarknaden.

 1. Bostadsförmedlingens regelverk: Ja till förmedling efter behov såväl som efter kötid

Lägenhetsfördelning genom primärt antal år i bostadskön är inte alltid det mest rättvisa, eller ger det bästa utfallet utifrån det faktiska bostadsbehovet. Därför behöver bostadsförmedlingarna förmedla lägenheter efter på förhand fastställda kriterier, som att den bostadssökande saknar bostad idag, och inte enbart efter kötid.

 1. Statlig hyresgaranti: Ja till att öppna upp hyresmarknaden för alla

Den kommunala hyresgarantin är ett relativt oanvänt verktyg i kommunens verktygslåda, något som skulle förändras om åtgärden reformerades.

Läs mer om tiopunktsprogrammet på Hem & Hyra: https://www.hemhyra.se/nyheter/hyresgastforeningen-vill-starka-boendes-rattigheter-absurt-att-manniskor-tvingas-flytta/.

Thomas Axelsson

 
 • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier