Nyheter

Hyresgästföreningens valfrågor valet 2018

dii4mywc1upjytyaxtyp
Målet är att alla ska ha ett bra hem till en rimlig kostnad. Därför engagerar vi oss i valet 2018. Här kan du läsa vad vi står för och vilka krav vi ställer på politikerna.

Liksom många fackförbund genomför Hyresgästföreningen en egen valrörelse.

Bygg 30 000 hyresrätter varje år
Bostadsproduktionen har ökat under de senaste åren. Men nu handlar diskussionen om att det byggs fr dyrt och inte om att det byggs för lite. Bostadsplaneringen måste också inkludera planer för infrastruktur, service och samhällsnyttiga tjänster och utrymme till fritid, rörelse och möten mellan människor. Det behöver byggas 30 000 hyresrätter varje år, fördelat över landet efter behov.

- Staten ska dela den ekonomiska risken som ett bostadsbyggande innebär med hushåll och företag. Statliga topplån kan ersätta stora delar av det egna kapital som bostadsbolag behöver för att få banklån för att bygga hyresrätter idag.

- Kommuner med bostadsbrist ska ge allmännyttiga bostadsbolag ett stående uppdrag att hålla en jämn byggtakt.

- Kommunen ska ordna med byggbar mark.

Rättvisa ekonomiska villkor
Det kostar 2 400 kronor mer i månaden att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med att bo i en nybyggd villa eller bostadsrätt. Därför måste dagens regler för skatter och bidrag ändras.

- Beskattningen ska vara rättvis. Ta bort den kommunala fastighetsskatten på hyresfastigheter. Hyresrätten är dubbelbeskattad jämfört med andra näringsverksamheter.

- ROT-stödet ska utvidgas till hyreshus. Dagens ROT-stöd ger endast villaägare och bostadsrättsinnehavare en möjlighet att reducera arbetskostnaden för reparation, ombyggnad och tillbyggnad av bostadshus.

- Fastighetsföretag ska ges möjlighet att årligen göra avsättning till en skattefri fond för framtida underhåll på bostäder.

Utveckla allmännyttan – det viktigaste verktyget
Kommunala bostadsbolag är till för alla i samhället. Enligt lag ska dessa bostadsbolag främja bostadsförsörjningen i kommunerna.

- Alla kommuner ska ha allmännyttiga bostadsbolag.

- De allmännyttiga bostadsbolagen ska bygga de hyreslägenheter som efterfrågas men som andra aktörer avstår från att bygga.

- Resurser som genereras i bostadsbolaget stannar i bolaget och används i det allmännyttiga uppdraget.

Den svenska modellen på hyresbostadsmarknaden
Som hyresgäst äger någon annan ditt hem och det kan av naturliga skäl finnas olika intressen hos hyresgästen och hyresvärden som måste balanseras. Den svenska modellen gör det genom förhandlingar mellan parterna.

- Den svenska hyressättningsmodellen ska behållas och vidareutvecklas för att även fortsatt fungera väl för alla parter.

- Motverka marknadshyror som skulle leda till högre hyror och därmed högre bidragskostnader. Dessutom skulle segregationen öka med svåra sociala följder.

- Politiker ska inte förvänta sig att hyressättningssystemet ska lösa allmänpolitiska problem som ökade ekonomiska klyftor, höga byggkostnader och bostadsbristen i stort.

Renovera så att människor har råd att bo kvar
Hundratusentals lägenheter inom miljonprogrammet är i behov av upprustning. En genomsnittlig hyresökning efter en renovering är 37 procent vilket gör att många inte har råd att bo kvar i sitt hem.

- Staten ska ta ett övergripande ansvar för att både möjliggöra ett nödvändigt underhåll av fastigheterna och att människor kan bo kvar i sina hem. Det krävs att lagstiftningen ändras.

- Hyresvärden ska informera om i vilken utsträckning hyresgästen kan påverka utformning och omfattning av åtgärderna. Hyresgästen ska också bli informerad om vad som är underhåll och vad som är standardhöjande åtgärder för att hyresgästen ska veta vad som kan påverkas genom sitt godkännande.

- Hyresgästföreningens ramavtal om samråd vid ombyggnad ska användas. Vid ombyggnader av lägenheter med ramavtal är hyran överenskommen och hyresgästerna får uppgift om hyran innan de tar ställning till ombyggnaden eller renoveringen.

Tryggt boende
Hemmet ska förknippas med trygghet. Men tyvärr är det inte så för alla.

- Regering och kommuner ska ha en social bostadspolitik som ger ökad trygghet och ökat inflytande för hyresgäster.

- Kommuner ska göra en stadsplanering som bidrar till att binda samman städer och som motverkar boendesegregation.

- Hyresgästföreningen används i lokala förändrings- och förbättringsprocesser. Vi har lokal kännedom och kan spela en viktig roll som samarbetspart för kommuner, fastighetsägare, näringsliv och civilsamhälle.

Du kan läsa mer om Hyresgästföreningens valfrågor via denna länk: https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/valet-18/renovera-sa-att-manniskor-har-rad-att-bo-kvar/.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier