Nyheter

Hyresgäster i Helenelund fick inte möjlighet att delta i samråd om utvecklingen av området

svalgangen
Sollentuna kommun bjöd in till samråd om ett förslag till ny detaljplan för Svalgången i Helenelund samt anslutningen av tvärbanan till Helenelunds station och en tunnel under E4. Men hyresgästerna i Svalgången fick inte möjlighet att delta på samrådet och lämna synpunkter på förslaget.


Anledningen till detta var att kommunen affischerade om samrådet – som hölls i Helenelunds centrum den 2 juni mellan klockan 16.00 och 19.00 – samma dag på förmiddagen. Detta gjorde att de allra flesta inte hade möjlighet att delta. Något som med all rätt retar många hyresgäster på Svalgången.

Kommunen gav också hyresgästerna möjlighet att skriftligen lämna synpunkter på förslaget till och med den 18 juni. Något som flera hyresgäster gjort.

Kritiken och frågorna från hyresgästerna som lämnat in skriftliga synpunkter rör huvudsakligen följande punkter:

·         Föroreningar i området
·         Finansiering av de planerade projekten
·         Bullret från E4 och järnvägen samt tvärbanan
·         Hyresgästerna i bottenplanet på Svalgången 9-11 kommer enligt planen att förlora sina lägenheter då kommunen planerar affärsverksamhet där
·         Ett höghus om 16 våningar som planeras att byggas i området
·         Miljöpåverkan och buller på grund av den planerade tvärbanan
·         För kort tid att lämna synpunkter både vad gäller samrådsmöte och skriftligen
·         Alla hyresgäster skulle ha beretts möjlighet att delta i den dialog som kommunen genomförde under våren
·         Brist på miljöbedömning
·         Den gröna karaktären i området kommer att försvinna om planen genomförs
·         Flera brister i såväl detaljplan som utredningar som ligger till grund för densamma.

”Det är helt igenom oansvarigt av kommunen att inte låta hyresgästerna i området komma till tals i denna fråga”, säger Hyresgästföreningen Sollentunas ordförande Jan Peter Mattsson.

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Boutvecklare & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 070 - 301 60 18
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier