Skip to main content

Nyheter

Hyreskommissionens betänkande läggs fram i dag

12 okt 2019 3
Kommissionen lämnar idag sitt betänkande SOU 2021:58 ”Läge och kvalitet i hyressättningen” till regeringen.

Hyreskommissionen tillsattes av Hyresgästföreningen i syfte att göra en oberoende genomlysning av den svenska modellen på bostadshyresmarknaden.

I dag den 6 juli lämnar Hyreskommissionen sitt betänkande ”Läge och kvalitet i hyressättningen” till regeringen.

Hyreskommissionens förslag i korthet

Bruksvärdet lyfts fram i lagtexten och att det tydliggörs att bruksvärdet ska utgå från bostadskonsumenternas (hyresgästernas) värderingar.

Det ska vid den rättsliga prövningen, i högre grad än idag, vara möjligt att bortse från kollektivt förhandlade hyror som inte på ett rimligt sätt speglar bruksvärden. Skälen för att få åberopa lägenheter med hyror som inte speglar lägenheternas kvaliteter är svaga. Detta sätter press på parterna att arbeta med att differentiera hyressättningen.

Hyresnämndens beslutsmotiveringar ska bli tydligare. Det ger parterna kunskap om vilka överväganden som påverkat beslutet.

En lagstadgad möjlighet för de kollektivt förhandlande parterna att söka medlingshjälp hos hyresnämnderna. Avsikten är att lösa upp knutar i förhandlingarna och undvika så kallade masstrandningar.

Återkommande uppföljningar av hyresstrukturerna på ortsnivå. En bättre kunskap om hyresstrukturerna på olika orter genom uppföljningar och en transparent offentlig hyresstatistik ökar trycket på de förhandlande parterna att åstadkomma de förändringar som är motiverade.

Hyreskommissionen lyfter också fram en förbättring av bruksvärdessystemet och en transparent och förutsägbar hyresutveckling.

Hyreskommissionens ledamöter

Ordförande

Stefan Attefall, f d bostadsminister (KD)

Ledamöter

Nina Lundström, riksdagsledamot (L)

Martin Grander, doktorand Malmö högskola

Adam Cocozza, vd Botrygg

Sven Renström, vd Olov Lindgren

Erika P. Björkdahl, docent i civilrätt vid Uppsala universitet

Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .