Skip to main content

Nyheter

Hyresvärdar i Sollentuna

Edsberg2
I Sollentuna kommun finns det tre större hyresvärdar som dominerar den lokala hyresbostadsmarknaden.

I storleksordning handlar det om Sollentunahem, John Mattson AB och Hembla. Utöver dessa finns det ett fåtal små bolag samt ett antal bostadsrättsföreningar som har hyresgäster.

Här följer en presentation av de större bolagen.

Bild 001
Sollentunahem

Äger 3 625 hyresrätter i Helenelund, Tureberg, Häggvik, Skälby, Klasro, Edsberg, Norrviken, Rotebro, Rotsunda och Rotsunda gård. Innan ombildningarna och utförsäljningarna startade hade bolaget nästan dubbelt så många lägenheter i sitt bestånd.

Sollentunahem är ett allmännyttigt aktiebolag som ägs till 100 procent av Sollentuna kommun. Sollentunahem grundades i aktiebolagsform 1976. Dessförinnan var Sollentunahem en stiftelse som ägdes av Sollentuna kommun.

Bild 009
John Mattson AB

Äger 541 hyresrätter i Rotsunda och Rotebro sedan den 4 maj 2020. Dessa köpte bolaget av Sollentunahem. Bolaget äger också 2 790 hyresrätter på Lidingö.

Bolaget bildades 1965 och har idag 2 280 aktieägare. De tre största är AB Borudan Ett, Tagehus Holding AB och Länsförsäkringar Fonder AB och har tillsammans drygt 59 procent av aktierna.

Norra Malmvägen Hembla
Hembla

Äger 454 hyresrätter på Malmvägen i Tureberg sedan 2016, då man köpte dessa av Wallenstam. Wallenstam köpte i sin tur fastigheterna av Sollentunahem 2011.

Bolaget hette tidigare D. Carnegie AB och är inriktat på hyresrätter i miljonprogramsområden i Stockholm och Mälardalsområdet. Hembla är Stockholms största privata hyresvärd.

Storägare i bolaget är det tyska företaget Vonovia SE som har drygt 60 procent av aktiekapitalet. Vonovia äger också bostadsbolaget Victoria Park. Vonovia köpte bolaget av riskkapitalbolaget Blackstone 2019.

Dessa tre bolag har sammantaget 4 620 hyresrätter. Därtill kommer 1 322 som ligger i tre kommunala bolag. Detta utgör sammantaget 5 942 hyresrätter, små fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med hyresgäster oräknade.

Läs mera om Sollentunahem, John Matsson och Hembla:

www.sollentunahem.se

www.johnmattson.se

www.hembla.se
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .