Nyheter

Kommunerna bär ansvar för allas rätt till ett tryggt hem

IMG 0082
Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktigemöte den 16 november antog ett uttalande om bostadspolitiken och ansvaret för bostadsförsörjningen.

Hyresgästföreningen region Stockholm menar att det är avgörande för framtiden att politiker tar sitt ansvar och att kommunerna aktivt arbetar för allas rätt till ett eget hem. Genom en väl fungerande allmännytta och en hållbar markpolitik så har kommunerna stora möjligheter att påverka situationen i sina kommuner och länet. Ansvaret finns beskrivet i grundlagen (regeringsformen 1 kap. 2 §); det allmänna ska särskilt trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Fler och fler fastighetsägare ser hyresrätten som en vara på en kapitalstark marknad, där huvudsyftet är att köpa billigt och sälja dyrt. Stora bestånd köps upp och när lägenheterna blir tomma genomförs upprustningar till en så låg kostnad som möjligt. Hyran höjs sedan så mycket som möjligt, vilket gör att människor med låga eller normala inkomster inte har möjlighet att bo. Husen säljs sedan vidare med stora vinstmarginaler.

Problematiken finns i stora delar av världens städer där bostadsbristen sprider sig som en löpeld. Filmen PUSH porträtterar problematiken på ett tydligt och träffande sätt i möten med människorna som bor, men också med forskare och författare.

1976 trädde en folkrättsligt bindande FN-konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i kraft i Sverige. Konventionen lyfter allas rätt till en lämplig bostad.

FN är förvånade över att riskkapitalbolag tillåts härja på den svenska hyresmarknaden. Sverige brukar nämnas som ett bra exempel när det kommer till välfärd och mänskliga rättigheter, men FN uttrycker oro över hur riskkapitalbolagens agerande tillåts kränka människors rätt till en lämplig bostad. Det har till och med gått så långt att FNs: särskilda rapportör för rätten till bostad skrivit ett brev där Stockholm varnas för konsekvenserna när allmännyttiga fastigheter säljs ut till stora företag.

Genom att aktivt arbeta för att uppfylla sitt människorättsansvar vad gäller rätten till bostad och FN:s globala mål, speciellt Mål 11; Hållbara städer och samhällenkan länder, regioner och kommuner aktivt bidra till att målet uppnås. Under punkt 11.1 står det; ”Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.”

För att bemöta den växande problematiken har FN:s särskilda rapportör angående rätten till bostad tagit initiativet och bildat The Shift, en världsrörelse som väljer att stå upp för alla människors rätt till en trygg bostad.

Hyresgästföreningen region Stockholm uppmanar länets kommuner att ansluta sig till The Shift och bli en del av en världsrörelse som står upp för varje människas rätt till ett hållbart och tryggt hem.

2019-11-16

Fullmäktige Hyresgästföreningen region Stockholm

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070–3016150
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier