Nyheter

Läsunderhållning: Edsbergs säteri

Edsbergs slott
Under 1600-talet koncentreras statsförvaltningen till Stockholm och de ledande tjänstemännen söker sig till stadens vackra och hälsosamma omgivningar. Här, på edet mellan Edsviken och sjön Norrviken, anläggs under stormaktstiden Edsbergs säteri.


År 1626 får fogden och proviantmästaren Henrik Olofsson Gustaf II Adolfs tillstånd att inrätta ett värdshus vid Edsbacka. Samtidigt uppför han gården ”Eedzbacka”. 1634 börjar riksskattmästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna köpa upp mark i området. År 1639 införlivar han Olofssons kvarvarande ägor och 1647 beviljas han sätesfrihet, dvs skattefrihet, för Edsbacka. Gården har då ett ståtligt trähus som i drygt 100 år går i arv inom familjen.

År 1757 köper den blivande överståthållaren och landshövdingen friherre Thure Gustaf Rudbeck Edsbergs säteri som gården nu kallas. Det gamla trähuset anses inte duga längre utan Thure Gustaf låter uppföra dagens byggnad, Stora huset, som står färdigt omkring 1760. Byggnaden ges en rokokokaraktär; flygelgavlarnas bottenvåning är putsrusticerad, i takfallet sitter runda fönster, s k oxögon, och ett våningsband skiljer den nedre paradvåningen från den osmyckade övervåningen. De bevarade planritningarna är osignerade men mycket tyder på att Carl Wijnblad är arkitekten. Edsberg blir den Rudbeckska familjens stamgods till år 1955, då Sollentuna köping köper vad som då återstår av den en gång stora gården, Stora huset med flyglar, Stallbacken och parken.

De ursprungliga flyglarna var halvcirkelformade, men redan 1797 brinner den västra ned. Den återstående rivs och ca 1810 uppförs nya flyglar i empirstil. De är rektangulära och har flacka, valmade sadeltak. Västra Flygeln har en mer påkostad interiör och har under lång tid bebotts av familjen Rudbeck. I Östra Flygeln fanns bostäder för trädgårdsmästare, befallningsman och fodermarsk med familjer.

När Thure Gustaf Rudbeck förvärvar Edsberg låter han uppföra nya ekonomibyggnader på Lagårdsbacken, idag kallad Stallbacken. Av de ursprungliga husen finns själva Ladugården kvar medan övriga byggnader är från 1800-talet.

Parken är idag en intressant blandning med inslag allt ifrån 1600-talet till dags dato. Gårdsplanens lindar skall ha planterats under 1630-talet. Ungefär samtidigt med att Rudbeck uppför det nya corps-de-logiet 1760 upprättas en generalplan för hela området. I planens centrum ligger Stora Huset, varifrån monumentala alléer utstrålar som knyter samman både Edsbacka och Lagårdsbacken. Trädgården är utformad som en prydnadsträdgård i fransk barockstil; en parterr med rabatter och gräsritningar på den terrasserade sluttningen mot Edsviken. Väster om Stora Huset visas i noggrann symmetri anlagda kvarter, fiskdammar, boskéer och salonger. Det är osäkert hur mycket av detta som verkligen utfördes. Under 1800-talet fick den engelska parkens mer ”fria och naturliga” ideal råda. Parterren mellan Stora Huset och vattnet återskapades under 1970-talet.

Edsbacka krog inrättas 1626 men dagens byggnad är troligen till största delen från slutet av 1700-talet. År 1872 läggs krogen ned och Edsbacka blir skola fram till 1893. Därefter fungerar byggnaden som statarbostad. Först 1983 återinvigs krogen.

Det som nu är ett pittoreskt café är egentligen Brygghuset. Där kokades tidigare tvätten för att sedan sköljas vid klappbryggan i Edsviken. Byggnaden uppfördes under första hälften av 1700-talet men byggdes till och inreddes till bostad 1946.

Parkstugan var smedboställe. Tidigare låg smedjan där scoutstugan Arken ligger men den är nu flyttad till Hersby hembygdsgård. Grindstugan uppfördes 1809 som nådehjonstuga åt Thure Gustafs polske trotjänare Wojtnik och dennes hustru. Under lång tid var byggnaden bostad år gårdssnidaren.

Utmed Landsnoravägen ligger två statarbostäder. Koberg flyttades till sin nuvarande plats ca 1850. Med sina två rum och kök var detta ladugårdsförmannens bostad. Sjöstugan är en enkelstuga från sekelskiftet 1800. I början av 1900-talet var stugan bostad åt pensionerade arbetare och änkor. Här bodde upp till fyra personer samtidigt i ett rum och kök om ca 40 kvadratmeter.  

Fotnot
Samtliga historiska artiklar har tidigare publicerats på webbtidningen Din Lokaltidning som drevs 1999-2015 av kooperativet Din Röst.

Text från Sollentuna kommuns informationstavla vid Edsbergs slott.

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier