Nyheter

LO: Bättre bostadsförsörjning

LO logo
LO har släppt rapporten ”Bättre bostadsförsörjning – reformförslag för 20-talets bostadsmarknad”.

I veckan så släppte LO denna rapport, som innehåller en hel del radikala förslag för den svenska bostadsmarknaden

Ur rapporten:

Sänkta byggkostnader

Sverige behöver stärka produktiviteten och sänka byggkostnaderna främst genom att se över regelverk, skapa en stabilare byggtakt, öka det seriella byggandet och stärka konkurrensen på materialsidan.

Tydligare ansvar och större befogenheter för kommunerna

Kommunerna brister i sitt bostadsförsörjningsansvar. Staten behöver förtydliga bostadsförsörjningsuppdraget genom att ta fram kommunala byggtal med avseende på såväl totalvolym som olika upplåtelseformer och kostnadssegment till vilka man knyter tydliga ekonomiska incitament i form av viten och statsbidrag. Kommunerna behöver också få större befogenheter inom plan- och markpolitiken så att man bättre kan påverka takten i bostadsproduktionen och löpande säkerställa tillgången till byggbar mark.

Bättre och mer rättvisa finansieringsvillkor

De flesta länder har en betydande offentlig finansiering av billigare hyresrätter. Svenska staten borde bidra till finansieringen av hyresrättsproduktionen genom statliga lån med långa löptider för att minska ränterisken för investerarna. Därtill behöver de skattemässiga villkoren mellan upplåtelseformerna utjämnas genom att skatterna på det ägda boendet höjs, särskilt för bostadsrätter.

Ge allmännyttan bättre förutsättningar

Rättsläget för de allmännyttiga bostadsbolagen är osäkert efter att regelverket förändrades genom Allbolagen 2010. Detta har gjort att allmännyttan fått sämre förutsättningar att bidra till bostadsförsörjningen. Lagstiftningen bör förtydliga att allmännyttan inte omfattas av LOU samt att lägre avkastningskrav kan användas i enskilda investeringsobjekt.

Lätta på kreditrestriktionerna

Flera hushåll stängs i onödan ute från ägarmarknaden på grund av dagens kreditregleringar. Genom att höja bolånetaket för personer under 35 och genom att staten tydligt beslutar om en regel för slopande av amorteringskraven vid markant högre räntenivåer än i dag kan bankerna ge lån till fler hushåll som egentligen är kreditvärdiga men som hindras av regelverken.

Hjälp fler med låga inkomster in på hyresmarknaden

Även vid mer rimliga hyresnivåer har stora delar av befolkningen i dag svårt att klara hyran i nyproduktionen på grund av låga inkomster, för kort kötid eller sociala problem. Vid sidan av ett ökat utbud av billigare bostäder behöver bostadsbidragen utvecklas för att kunna hjälpa något fler. Tillgången på sociala kontrakt behöver säkras. För grupper utan sociala problem men med bristande ekonomi bör hyresgarantier användas i högre utsträckning. Bostadskön bör reformeras så att rak kötid inte blir enda kriteriet för förmedling av hyresbostäder. Vid sidan av kötid bör flera objektiva behovskriterier vägas in.

Med ovanstående åtgärder skulle den svenska bostadsförsörjningen kunna förbättras betydligt med högre tillväxt och ökad trygghet för medborgarna som resultat.

Läs rapporten: https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_battre_bostadsforsorjning_pdf/$File/Battre_bostadsforsorjning.pdf.

Se LO:s webbinarium om rapporten: https://www.lo.se/start/play_startsida/hur_far_vi_en_framtidsanpassad_bostadspolitik.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier