Nyheter

LO:s program för jämlikhet

Loborgen wiki
Detta program från 2019 handlar om många samhällsfrågor, och en stor del ägnas åt bostadspolitiken.

Ojämlikheten i Sverige har vuxit under lång tid. Samma mönster återfinns i de flesta jämförbara länder. De växande klyftorna har stora konsekvenser; för demokratin, för sammanhållningen i samhället och för den enskilda människans makt och möjligheter.

LO:s bostadspolitiska förslag
Det måste byggas mer för att utjämna bostadsojämlikheten. Ett ökat statligt ansvar för finansieringen av nya bostäder är en förutsättning för fler nya bostäder.

Ansvaret för kommuner att bygga behöver tydliggöras.

Ett allmännyttigt statligt byggbolag bör inrättas i syfte att bygga fler bostäder. Även de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen bör användas mer offensivt för ökad nyproduktion.

Skattesystemet ska ses över för att skapa jämlika villkor mellan upplåtelse och boendeformer.

Boendesegregationen måste minska genom att åstadkomma blandade upplåtelseformer på riktigt.

Ett större genomslag för allmänintresset kräver begränsningar av möjligheterna att överklaga nybyggnation.

Statliga hyresgarantier ska införas för resurssvaga grupper.

Det behövs fler som kan bygga. Arbetskraftsbristen inom byggsektorn innebär att staten behöver ta ett större ansvar för bland annat fler utbildningsplatser och fler satsningar för att nyanländas kompetens ska kunna användas i sektorn.

Ökat byggande och en ökad fastighetsbeskattning bör vara en prioritet för att möjliggöra för fler att äga sitt eget boende och minska förmögenhetsskillnaderna i befolkningen.

Med ökat byggande och en högre fastighetsskatt kopplad till marknadsvärdet på bostaden, bör dagens bolånetak och amorteringskrav kunna slopas eller mildras. På så vis bärs bördan av att begränsa bostadsprisökningarna mer jämlikt mellan olika samhällsklasser och generationer.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier