Skip to main content

Nyheter

Maktskifte i riksdagen

Riksdagens plenisal wiki
Vad har du som hyresgäst att vänta dig?

Det står nu klart att vi med knapp majoritet (3 mandat) får en borgerlig regering i Sverige. Vad kan det innebära för hyresgästerna?

Marknadshyror. Lär med största sannolikhet dyka upp på riksdagens dagordning igen. Och möjligen då med motivet att en sa kallad ”fri hyressättning” ska lösa bostadsbristproblemet, viket det inte kommer att göra. Kristerssons tänkta regering kommer då att få massivt understöd av Fastighetsägarna, Timbro med flera.

Om detta går igenom så blir det väldigt dyrt för dig som hyresgäst.

Boendeinflytande. Hyresgästföreningen har länge krävt ett större inflytande för hyresgästerna, framför allt när det gäller renoveringar och upprustningar. De förslagen ligger inte i den tänkta regeringens målbild alls. Tvärtom då man är för marknadshyror vilket i praktiken innebär att systemet med förhandlade hyror monteras ner till något slags ingenting, och hyresgästinflytandet går då samma väg.

Beskattning. Då de regeringsbärande partierna är helt fokuserade på det ägda boendet, finns inget utrymme ens i tankevärlden för att utjämna den skatteorättvisa som idag finns mellan ägt och hyrt boende. Så bered dig på att du även fortsättningsvis ska vara med och subventionera andras boendekostnader, och att du får absolut ingenting tillbaka.

Välkomna till en hårdare hyregästsvärld!
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .