Nyheter

Motioner antagna på årsmötet

Bild 016
Inom Hyresgästföreningen Sollentuna är det ovanligt att motioner sänds in, men två motioner behandlades dock på årsmötet den 10 mars. Dessa redovisas i korthet nedan.

Föreningsmöten utöver årsmötet för behandling av budget, stämmomotioner och andra ärenden

Motionen beskriver problemet med att man bara har ett enda medlemsmöte inom föreningarna under året – årsmötet – vilket gör att man hamnar i otakt med behandling av motioner till stämma och regionens fullmäktige, val av ABF-ombud med mera.

Årsmötet beslutade enligt motionens förslag:

att             föreningsstyrelsen uppmanas att kontinuerligt planera för att behandla ärenden som nomineringar och hyresgästföreningens motioner till regionen och stämman inom Hyresgästföreningen, dito till andra organisationer som ABF-avdelningen i Nordöstra Storstockholm, föreningens budget och verksamhetsplan, uppläggning av kommande hyresförhandlingar, resultat av genomförda hyresförhandlingar vid extra föreningsmöten

att             föreningsstyrelsen avgör enligt stadgarna vilka föreningsmöten som sammankallas och hur kallelsen ska ske.

Motion till stämman angående rösträtt och valbarhet i Hyresgästföreningen

Motionen handlar om problematiken kring principen att alla medlemmar i hela landet är valbara till uppdrag i alla lokala föreningar, föreningar och regioner.

Årsmötet beslutade enligt motionens förslag:

att             stadgarna ändras på så sätt att medlem i Hyresgästföreningen endast är valbar till förtroendeuppdrag vilka utses vid årsmöten i den respektive lokala hyresgästförening, hyresgästföreningen och region den är bosatt

att             undantag från ovanstående görs för förtroendeuppdrag som revisor och valberedning samt ersättare till dessa till vilka är valbara även andra än medlemmar bosatta i respektive verksamhetsområde men endast om inga medlemmar kandiderar.

Bägge motionerna var inlämnande av Alfonso Ramirez i Centrala Edsberg.

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier