Nyheter

Motioner till förbundsstämman

stämma

Foto: Hyresgästföreningen

Förbundsstämman hålls den 17-19 juni i Trollhättan. Sollentunaföreningen har tillsammans med fem andra föreningar sänt in sex gemensamma motioner till denna stämma.


Hyresgästföreningen håller stämma vartannat år, och nu är det då dags igen. 150 ombud plus förbundsstyrelsen ska fatta många beslut. Däribland om ett ganska sort antal motioner.

Sollentunaföreningen har tillsammans med föreningarna i Brännkyrka, Nacka-Värmdö, Sigtuna, Upplands Väsby och Vällingby skickat in sex gemensamma motioner till stämman.

Dessa motioner har skickats in:

Extra årsmöte
Förslaget är att ge medlemmarna i de lokala föreningarna (LH) rätt att begära extra årsmöte. Så kan man idag bara göra i föreningar och regioner.

Motioner till regionernas fullmäktige
Här föreslås att motionstiden till regionstyrelsen inför fullmäktige alltid skall vara en månad. Istället för som idag då regionstyrelsen har rätt att besluta detta, vilket gör att det blir olika antal dagar inför fullmäktige nästan var gång. Men framförallt för att alla medlemmar ska veta att det alltid är en månad. Idag går regionstyrelsens beslut om datum aldrig ut till alla medlemmar. Inte ens till föreningarna och LH.

Stadgehandbok
Då det påtagligt ofta råder tveksamheter om vad som gäller enligt stadgarna i Hyresgästföreningen, föreslår motionen att en stadgehandbok ska tas fram. Den ska ha förklarande text kopplat till stadgetexten, så att det blir enklare för förtroendevalda att tolka vad som gäller.

Stärk de lokala hyresgästföreningarna
Motionen förslår att de lokala hyresgästföreningarna (LH) ska få större möjligheter att arbeta med verksamhet och annat genom att de åter blir Hyresgästföreningens grundorganisation, samt ska kunna samarbeta direkt med föreningar, regioner och förbundet. Därutöver att förbundet ska ställa resurser till förfogande som LH kan söka direkt ur utan att behöva gå via sin förening och/eller region. Exempelvis som den integrationsfond som förbundet införde 2015.

Suspensioner i regionerna
Här föreslås att regionstyrelsen inte ska kunna suspendera medlemmar med regionsuppdrag, det ska bara förbundet kunna göra. Regionstyrelsen ska fortsättningsvis ha rätten att suspendera förtroendevalda i föreningar och lokala föreningar.

Vice ordförande i regionerna
Motionen föreslår att vice ordförande i regionernas styrelser ska väljas av fullmäktige, och inte utses av regionstyrelsen som idag. Bakgrunden är att en massa tveksamheter uppstod då Stockholmsregionens ordförande suspenderades 2014, och den vice ordföranden trädde in.

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier