Nyheter

Motsägelsefulla ägardirektiv till AB Sollentunahem

Sollentuna kommunhus Wiki
Den 15 december 2016 tog Sollentuna kommuns fullmäktige beslut om nya ägardirektiv till AB Sollentunahem. Men det är något som inte stämmer här.

Samma fullmäktigemöte beslutade bland annat om att AB Sollentunahem ska sälja ut 2 000 av sina cirka 5 800 hyresrätter till andra fastighetsägare. Det vill säga till privata fastighetsägare. Det märkliga här är att de beslutade ägardirektiven inte säger ett enda ord om denna utförsäljning.

Så vad gäller nu?
Ska Sollentunahems företagsledning och politiskt tillsatta bolagsstyrelse följa ägardirektiven, så blir det inga utförsäljningar av det måttet. Bolaget har helt andra uppdrag från ägaren kommunen. Bland annat sociala.

Det enda som är någorlunda nära den politiska majoritetens utförsäljningsidé, är en mening i ägardirektivets punkt 3.1: Bolaget ska förädla och optimera fastighetsportföljen genom förvärv, byte och försäljning av fastigheter. Men där står inte hur många eller vilka hyresfastigheter som skall säljas. Lika lite som vilka, eller hur många, fastigheter som bolaget förväntas köpa eller byta.

Däremot är ägardirektivets punkt 6.2 väldigt tydligt – AB Sollentunahem ska bygga ägarlägenheter (!). Något som knappast ryms inom ett allmännyttigt bostadsbolags uppgifter. I vart fall inte utan ett särskilt tydligt och specifikt uppdrag med målsättningar från ägaren kommunen. Något som inte finns i nuläget.

Såväl medborgarna i kommunen som hyresgästerna hos AB Sollentunahem svävar i detta nu i okunnighet om vad som egentligen gäller.

Än mer konfunderande är att ägardirektiven inte med ett enda ord nämner att AB Sollentunahem, enligt ett annat beslut i kommunens fullmäktige, har i uppdrag att bygga 1 500 nya hyresrätter fram till år 2025.

Klart är dock att AB Sollentunahem har bildat tre dotterbolag där de för försäljning utpekade bostadsområdena samlats. Detta omfattar hyresfastigheter (med drygt 1 800 hyresrätter) i Tureberg, Edsberg, Häggvik, Rotebro och Rotsunda.

De av Sollentuna kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven till AB Sollentunahem kan du läsa här: https://www.sollentuna.se/sv/kommun--politik/sa-styrs-sollentuna/kallelser-handlingar-och-protokoll/portal-1/#98cd9ecfc67383-c40fb00ab11d37886-49a387aabdff496964.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Boutvecklare & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier