Skip to main content

Nyheter

Ny lagstiftning för hyresgäster

paragrafwiki
Gäller från och med den 1 juli.

Riksdagen ha beslutat om ändringar i hyreslagen och hyresförhandlingslagen från och med den 1 juli i år.

Sedan tidigare finns regler i hyreslagen som kräver att hyresgäster har ansvar för ordning, skick och sundhet. Nu har det lagts till att hyresgästen även ska säkerställa tryggheten inom fastigheten. I detta har ett nytt begrepp införts i lagen – bristande skötsamhet.

Hyresvärden behöver nu inte ”anmana” hyresgästen till rättelse vid särskilt allvarliga störningar som tidigare. Innebär i praktiken att hyresvärden mer eller mindre direkt kan säga upp en hyresgäst för bristande skötsamhet – till exempel våld, hot och trakasserier mot hyresvärdens personal, polis, räddningstjänst eller hemtjänstpersonal. I dessa fall behöver inte hyresvärden meddela kommunens socialtjänst.

Om hyresgästen – eller någon i hyresgästens familj – begår brott kan hyresvärden säga upp hyresgästen. Hyresvärden behöver inte kunna bevisa brottsligheten. Hyresvärden är i detta fall inte skyldig att uppmana hyresgästen till rättelse eller att anmäla uppsägningen till kommunens socialtjänst.

Hyresgästens så kallade tillsynsansvar exempelvis vad gäller brott, för personer som hyresgästen har någon form av ansvar för (barn, gäster, inneboende och så vidare) skärps.

Lagen kräver nu också att hyresgästen vidtar åtgärder vad gäller det ovan. Söker exempelvis hjälp hos skola, polis och socialtjänst. Om hjälp erbjuds i sådana fall, får inte hyresgästen neka.

Om en hyresgäst använder sin lägenhet för brottslig verksamhet anses den som förverkad och hyresgästen kan sägas upp.

Hyresvärden har nu en utökad rätt till tillträde till en lägenhet. Detta för att kunna se hur hyresgästen använder lägenheten, till exempel vad gäller antal inneboende och olovlig andrahandsuthyrning.

Hyresgästernas möjlighet att ha inneboende stramas åt.

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .