Skip to main content

Nyheter

Ny utredning - Ordning och reda på hyresbostadsmarknaden

riksdagshuset 20091204HJL 1
För några veckor sedan tillsatte regeringen en särskild utredning i syfte att skapa mer ordning och reda på hyresbostadsmarknaden.

Utredningen har två huvudspår – dels att undersöka i vilken omfattning hyreslägenheter hyrs ut på annat sätt än genom förstahandskontrakt, och dels se över om ett register över hyresrätter kan skapa ett bättre skydd för hyresgäster och möjliggöra att upptäcka försök att kringgå hyreslagstiftningen.

- Vi ska ha ordning och reda på bostadsmarknaden. I en situation där många söker en hyreslägenhet är det viktigt att lägenheterna kommer ut på marknaden och görs tillgängliga på de villkor som parterna kommit överens om inom ramen för lagstiftningen, säger bostadsminister Johan Danielsson (S) i ett pressmeddelande.

Utredningen ska också se över så kallad blockuthyrning (när kommuner hyr ett antal hyresrätter i ”klump” för den kommunala verksamheten) samt personalbostäder och hur villkoren ser ut.

Läs regeringens pressmeddelande:  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/07/regeringen-tillsatter-utredning-for-att-skapa-ordning-och-reda-pa-hyresbostadsmarknaden/.

Ladda ner utredningsdirektiven:  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/07/ordning-och-reda-pa-hyresbostadsmarknaden-dir.-2022117/.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .