Skip to main content

Nyheter

Nytt boinflytandeavtal med Victoriahem

12 okt 2019 3
Ett ovanligt boinflytandeavtal som täcker hela Victoriahems bestånd.

Avtalet trädde i kraft den 1 januari 2023, och får betraktas som ganska ovanligt i sin utformning. Detta avtal ersätter samtliga tidigare lokala boinflytandeavtal (oftast tecknade på lokal nivå eller föreningsnivå).

En nyhet är att parterna nu inrättar centrala boinflytandekommittér inom Hyresgästföreningens regioner. För region Stockholms del innebär det att kommittén består av representanter från regionkontoret samt 3 förtroendevalda inom Victoriahems bestånd i regionen. Där ingår Sollentuna där Victoriahem har knappt 500 hyresrätter på Malmvägen i Tureberg.

Dessa representanter ska träffa Victoriahem två gånger per år, där olika boinflytandefrågor ska diskuteras. Bland annat frågor som inte gått att lösa på lokala samrådsmöten och förstärkta samråd.

Lokalt fortsätter man som tidigare med lokala boinflytandemöten och samråd, samt kontakter mellan de lokala hyresgästföreningarna och förvaltare eller andra representanter för Victoriahem.

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .