Nyheter

Örebro: Snabb produktion och billiga hyresrätter

Örebro slott wiki
Enligt devisen vill man så kan man, har politikerna i Örebro skapat ett system som ger en mycket snabb bostadsproduktion och även utrymme för billiga hyresrätter.

- ”Vi får inte glömma bort social hållbarhet som en viktig del av bostadspolitiken och därför har vi nått fram till en modell där vi får marknaden att erbjuda lägre hyror för nybyggda lägenheter”, säger Björn Sundin, tidigare kommunalråd i Örebro kommun, i ett uttalande till tidningen Aktuellt i politiken.

I kommunen kallar man det för Örebromodellen, som går ut på i huvudsak två saker: att snabbt kunna producera de bostäder som behövs och därigenom främja en hög tillväxt, samt att kunna erbjuda hyresrätter med låga hyror.

Det sistnämnda förverkligas genom avtal med byggherrarna om att en del av det nyproducerade bostäderna ska vara hyresrätter med låga hyror. Vill man så kan man.

Örebromodellen

Detaljplaner
Utformas med generella bestämmelser och med inriktningen att undvika alltför detaljerade bestämmelser.

Färre beslut
Istället för 6-7 beslut på kommunal nivå i detaljplaneprocessen räcker det med högst två beslut. Detaljplanerna blir färdiga snabbare och med färre regler som försvårar för byggherren.

Planer
Intresserade byggherrar presenterar sina planer för ett område och efter markanvisningstävling utvecklas projektet i dialog med kommunen.

Markförsäljning
Marken säljs först efter att ett byggprojekt påbörjats som en garanti för kommunen att allt genomförs enligt plan och att marken inte står obebyggd i flera år.

Tillväxt och miljö
Ska gå hand i hand. Investeringar i både nya bostadsområden och nya naturområden. Örebro utsågs i år, för fjärde gången, av Naturvårdsverket till Årets friluftskommun.

Socialt hållbart byggande
För att klara ett socialt hållbart byggande ska en del av de nya bostadsområdena öronmärkas för särskilda avtal som garanterar låga hyror i en del av beståndet. Tanken är att hålla nere hyrorna för ungefär 20 procent av lägenheterna i nya bostadsområden.

Och resultatet av ambitionerna?
2014 var det ett vallöfte att bygga 750 nya lägenheter per år. Redan 2016 byggdes 2 100 nya lägenheter. Modellen fungerar alltså.Källa: Aktuellt i politiken nr 38 2017.

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier