Nyheter

Över 100 exempel på boinflytande

sveriges allmannytta logo farg staende
Organisationen Sveriges Allmännytta (f d Sabo) propagerar gärna för boinflytande för hyresgästerna. Här kan du få till dig en hel del matnyttigt om just boinflytande.

Bonflytande är av stort intresse för hyresgäster i allmänhet, och för förtroendevalda inom Hyresgästföreningen i synnerhet.

Lagstiftning

Allbolagen ger hyresgäster rätt till ett visst inflytande. Det kan handla om att påverka lägenhetsunderhållet, genom bomöten eller samråd vid renoveringar och upprustning. Hur boinflytandet ska se ut i detalj kommer man överens om i boinflytandeavtal mellan Hyresgästföreningen och bostadsbolaget. Man kan se Allbolagen som en ram som sedan fylls av avtal.

Man brukar beskriva boinflytandet som så att det sker på tre olika nivåer.

  • Inflytande i den egna bostaden och boendet
  • Inflytande i bostadsområdet
  • Inflytande på företagsnivå

Inflytandet i den egna bostaden ligger på individnivå. När det gäller inflytande i bostadsområdet och på företagsnivån så sker detta genom grupper av hyresgäster. Till exempel genom att företrädare för ett bostadsbolag och Hyresgästföreningen tillsätter en kommitté för att hantera boinflytandet. Sådana kommittéer kan vara för hela bolaget, eller för ett specifikt bostads- eller förvaltningsområde. Eller både och.

Vad gäller Hyresgästföreningen Sollentuna så har vi boinflytandeavtal med Sollentunahem, John Mattson Fastighetsföretagen och Hembla (f d D. Carnegie).

På Sveriges Allmännytta finns mycket och bra information om boinflytande, bland annat över hundra exempel från allmännyttan på vad boinflytande kan vara. Vidare också information om boinflytande vid renovering. Se https://www.sverigesallmannytta.se/boende/boinflytande/?fbclid=IwAR3OLW3cGSdhR2q6WkVQARyzj5X5SUsAYR8Hemd63z0vC03tU0ln45vV-pA.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier