Skip to main content

Nyheter

Övervakningskameror

Övervakningskamera wiki
Vad gäller?

Övervakningskameror i portar, källarutrymmen och tvättstugor blir allt vanligare. Och åsikterna om dem är delade – en del tycker det är bra och en del tycker det är obehagligt.

Det här är vad som gäller:

  • Att bli kameraövervakad nära sin bostad är ett omfattande intrång i den personliga integriteten. Värdar får bara använda kameror om bevakningsintresset väger yngre än integritetsintresset.
  • Först måste värden undersöka om problemen kan lösas på andra sätt. Kan exempelvis problem med inbrott förhindras av bättre belysning eller lås?
  • Olika platser ses som olika integritetskänsliga. En värd kan exempelvis få övervaka en tvättstuga efter upprepade stölder eller skadegörelse, men det krävs ofta mycket omfattande eller mycket allvarlig brottslighet för att få kamerabevaka i ett trapphus.
  • Hyresvärden ska ha ett bestämt syfte med bevakningen innan kameran sätts upp. Om syftet är att motverka inbrott i källarförråd måste man ha haft den typen av problem tidigare. Kameran får inte användas för andra syften.

Privata hyresvärdar behöver inget tillstånd för att sätta upp kameror. Allmännyttiga hyresvärdar behöver tillstånd för platser där allmänheten har tillträde – i våras kom ett lagförslag om att ta bort den regeln.

I en enkätundersökning som Hyresgästföreningen gjorde under mars och april i år svarar 49 procent av hyresvärdarna att de har fler övervakningskameror nu än 2018. Enkäten skickads ut till de 30 största allmännyttiga hyresvärdarna, och till de 20 största privata hyresvärdarna. 72 procent svarade.

Källa: Hem & Hyra

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .