Nyheter

Ombildningarna fortsätter i Järfälla - trots maktskifte i fullmäktige

Järfällahus
Sedan september 2014 styrs Järfälla kommun av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Helt överraskande så fortsätter denna koalition med den tidigare borgerliga majoritetens ombildningspolitik.

I februari så ställde sig kommunstyrelsen sig positiv till att ombilda hyresrätter på Sångvägen, Söderhöjden och Tallbohov. Den 2 mars ska kommunfullmäktige ta ställning i frågan.

Under den förra mandatperioden så ombildades 600 av Järfällahus hyresrätter till bostadsrätter av den borgerliga majoriteten. Detta, och att den nya majoriteten fortsätter med ombildningar, har fått Hyresgästföreningen Järfälla att reagera.

-          ”När kommunfullmäktige sammanträder 2 mars 2015 fattas det slutgiltiga beslutet om hur det allmännyttiga bostadsbolaget Järfällahus AB ska drivas. Då hoppas vi att fullmäktige ser det motsägelsefulla att å ena sidan säga sig värna om allmännyttan och hyresrätten och å andra sidan öppna för ombildningar till bostadsrätter dessutom på ett område där balansen mellan olika upplåtelseformer är relativt tillfredsställande. Vi vill på det här sättet medverka till att försöka få fullmäktige att stoppa ombildningsplanerna och i stället ge direktiv till en för kommunen heltäckande och långsiktig bostadsförsörjningsplan och där Järfällahus får i uppdrag att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror och på ett sätt och i områden där det på ett mer genomtänkt sätt kan bidra till en verklig integration”, skriver Järfällaföreningens ordförande Eva Dazley i ett uttalande på föreningens hemsida.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier