Nyheter

Rapport från Hyresgästföreningen region Stockholms årsmöte

Årsmöte refionen 2016
Lördagen den 23 april höll Hyresgästföreningen region Stockholm årsmöte på hotell Continental på Vasagatan i Stockholm.

 


Årsmötet innehöll sedvanliga frågor, bland annat behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse och beslut om ansvarsfrihet.

Som sig bör så valdes också styrelseledamöter. Sex ledamöter valdes för två år av årsmötet:

Fredric Ericsson, Södermalm
Jörgen Johansson, Sydost
Per Jansson, Brännkyrka Hägersten
Anna-Lena Barth, Vällingby
Jaana Andersson, Södermalm
Carina Cedergren, Lidingö.

Följande ledamöter valdes 2015 och har ett års mandattid kvar:
Simon Safari ordförande, Botkyrka Salem
Cecilia Berggren, Haninge
Eva Dazley, Järfälla
Katarina Kalavainen, Sydost
Lennart Spång, Tyresö
Peggy Jönsson, Sydost
Sune Löfgren, Sigtuna

På mötet togs också beslut om att nominera 39 medlemmar till Hyresnämnden. Nomineringarna kommer senare att behandlas av förbundsstyrelsen som i sin tur skickar nomineringarna till Domstolsverket som slutligen avgör vilka som ska representera Hyresgästföreningen i Hyresnämnden. En nominerad är från Sollentunaföreningen – Alfonso Ramirez från Centrala Edsberg.

Marie regionens årsmöte 2016
Årsmötet gästades av förbundsordförande Marie Linder.

Årsmötet behandlade 23 motioner, varav en som bifölls kom från Sollentuna. Motionen handlade om att regionstyrelsen inte ska få sätta sig över fullmäktiges beslut och var inskickad av Alfonso Ramirez från Centrala Edsberg.

En stor diskussion fördes kring ett ovanligt förslag från regionens valberedning om att minska antalet ledamöter i regionstyrelsen från 13 till 11. Fullmäktige beslutade dock att regionstyrelsen även fortsättningsvis ska ha 13 ledamöter.

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier