Nyheter

Regionens nya bostadspolitiska program

Bomöte Norrviken
Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktige tog i november 2017 beslut om ett nytt bostadspolitiskt program.

Här följer en sammanfattning av det nya bostadspolitiska programmet. Hela programmet kan du läsa på www.dittlivsboende.se.
Årsmöte refionen 2016

Ökad regional samverkan
Kommunerna ska på olika sätt samverka och tillsammans agera gentemot staten, byggbranschen och andra aktörer. En allmännytta gemensamt ägd av flera kommuner kan vara ett exempel på ökad regional samverkan.

Ökat bostadsbyggande vid infrastruktursatsningar
Kommunerna ska vid nationella och regionala infrastruktursatsningar se till att nya bostäder byggs, med prioritering av hyresrätter med rimliga hyror. Bostäder och infrastruktur ska samplaneras.

Aktiv markpolitik
Kommunerna ska genom sitt markinnehav som är ett av kommunernas främsta bostadspolitiska verktyg, styra bostadsbyggandet och förutsättningarna för rimliga hyror. Detta kan göras genom att upplåta mark med tomträtt eller till rimligt pris. Vidare genom markanvisningstävlingar och att tidsbestämma markanvisningar. Det handlar om att säkerställa att det är hyresrätter som byggs samt öppna upp för fler aktörer inom byggbranschen.

Aktiv allmännytta
Kommunerna ska aktivt styra sin allmännytta, som är ett annat av kommunernas främsta bostadspolitiska verktyg och som därför bör finnas i varje kommun. Kommunerna ska som ägare vara mer aktiva för att på så sätt bland annat öka bostadsbyggandet. De allmännyttiga bostadsbolagen ska vara föredömen, bland annat när det gäller underhåll, hyresgästinflytande, boendeutveckling och miljöfrågor. Eventuella överskott ska stanna i bostadsbolagen och inte finansiera andra kommunala verksamheter.

Ökat hyresgästinflytande vid upprustning
Kommunerna ska se till att hyresgästernas inflytande säkerställs vid upprustning. Hyresgästerna ska vara delaktiga i alla skeden av upprustningsprocessen och hur och i vilken omfattning upprustning ska ske och genom detta vilka standardhöjande åtgärder som ska genomföras och vilken hyresnivå de genererar.

15dec2
Stopp för ombildningar

Kommunerna ska se till att inga allmännyttiga hyresrätter ombildas till annan upplåtelseform och även verka för att inte heller övriga hyresrätter ombildas.

Att bygga samhälle, inte bara bostäder
Kommunerna ska inför bostadsbyggande planera för hushållens dagliga liv. Detta innebär att se till att bostäderna blir en del av attraktiva och hållbara miljöer. Kommunernas samhällsmiljöer ska vila på en stark demokratisk grund; goda samtal ska föras med invånarna i kommunen.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier