Nyheter

Regionens utbildningar för förtroendevalda hösten 2018

LH konf 2015 4
Hyresgästföreningen region Stockholm erbjuder föreningarnas förtroendevalda ett digert kursprogram för hösten.

Anmälningar till samtliga kurser sker via e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Har du frågor eller funderingar kring kurser, så kan du kontakta regionens bildningsstrateg Emilia Lindgren: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Kurskalendariet kan du också finna via www.hyresgästföreningen.se/omoss/kurskalendarium.

UPPRUSTNINGSSEMINARIUM 4 – medskapande förhållningssätt
Lördagen den 8 september klockan 10.00-15.00.
Plats: Hotell Hilton, Slussen.

Varför är det angeläget att arbeta mer konsultativt i samband med upprustningar? Konsultativt/medskapande förhållningssätt. Fyra praktiker.
Målgrupp: Upprustningsansvariga i förening på kommun – stadsdelsnivå.
Anmälan: ?

BILDNINGSTRÄFF 3    
Tisdagen den 11 september klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret Globen, Stockholm.

Aktuella frågor och diskussioner.
Målgrupp: Bildningsansvariga på föreningsnivå kommun/stadsdel.
Anmälan: Senast den 24 augusti.

KURS I SOCIALA MEDIER
Torsdagen den 13 september klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret Globen, Stockholm.

Vil ni bli bättre på att använda sociala medier för att synas bättre och nå ut till fler med er verksamhet? Vi erbjuder en praktisk genomgång av användandet av Facebook och Instagram, tips och trix och annat ni bör tänka på. Ta gärna med telefon eller laptop då det kommer att finnas möjlighet att testa era nya kunskaper i praktiken.
Målgrupp: Förtroendevalda på alla nivåer.
Anmälan: Senast den 23 augusti.

SAMRÅD ENLIGT BOINFLYTANDEAVTAL
Lördagen den 15 september klockan 10.00-16.00.
Plats: ?

Syftet med lokala samråd, boinflytande enligt lag för allmännyttan, hyresgästföreningens roll och organisation, boinflytandeavtalets innehåll och enkel förhandlingsteknik. Observera att kursen tar upp samråd enligt boinflytandeavtal, inte samråd vid upprustning.
Målgrupp: Förtroendevalda i lokala hyresgästföreningar som bor hos en hyresvärd med boinflytandeavtal.
Anmälan: Senast den 21 augusti.

ATT SKRIVA EN MOTION
Tisdagen den 25 september klockan 18.00-20.30.
Plats: Regionkontoret Globen, Stockholm.

Välkommen till en kväll där vi går igenom Hyresgästföreningen som organisation och hur vi som medlemsorganisation styrs av dig och alla våra medlemmar. Ett av sätten till konkret påverkan är att skriva en motion. På den här kursen går vi igenom vad en motion till årsmötet, fullmäktige eller stämman kan ta upp och hur den formuleras.
Målgrupp: Medlemmar och förtroendevalda på alla nivåer.
Anmälan: Senast den 4 september.

VALBEREDNINGEN STEG 2
Lördagen den 29 september klockan 10.00-16.00.
Plats: Hotell Hilton, Slussen.

Ordning och reda är en handbok för valberedare som arbetar kompetensbaserat. Här besvaras frågor om antidiskriminering, planering, etik, tradition och relation till andra förtroendevalda – samt mycket mer.
Målgrupp: Valberedare.
Anmälan: ?

KASSÖRSKURS
Tisdagen den 2 oktober klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret Globen, Stockholm.

Syftet med kursen är att få grundläggande kunskaper om bokföring och ekonomi utifrån ditt uppdrag som förtroendevald kassör. Vi kommer bland annat att gå igenom enklare bokföring, bokslut och revision.
Målgrupp: Kassörer i lokala hyresgästföreningar.
Anmälan: Senast den 11 september.

UPPRUSTNINGSSEMINARIUM 5 – byggnormer och fastighetsteknik
Lördagen den 6 oktober klockan 10.00-15.00.
Plats: Hotell Hilton, Slussen.

Planerings- och ombyggnadsprocessen. Vad gäller vid ombyggnad? Installationsteknik, värme, ventilation, hållbar utveckling, VA, kall- och varmvattensinstallationer.
Målgrupp: Upprustningsansvariga i förening på kommun- och stadsdelsnivå.
Anmälan: ?

UPPRUSTNINGSSEMINARIUM 6 – varsam upprustning i praktiken
Tisdagen den 9 oktober klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret Globen, Stockholm.

Upprustning av miljonprogrammet – möjligheter och utmaningar. Erfarenheter från Hyresnämnden. Vilka alternativ finns det till att riva ut befintlig inredning? Kulturhistoriska värden. Hur kommer vårt bostadsbestånd se ut om 20 år om alla fastighetsägare rustar upp enligt modellen – ut med allt och in med nytt?
Målgrupp: Upprustningsansvariga i förening på kommun- och stadsdelsnivå.
Anmälan: ?

UTBILDNING FÖR LOKALANSVARIGA
Lördagen den 13 oktober klockan 10.00-15.00.
Plats: Regionkontoret Globen, Stockholm.

Vårens uppskattade kvällskurs för lokalansvariga utökas nu till en heldag. Vi tar upp praktiska frågor som bokningar, uthyrning, depositionsavgift och nycklar till lokalen, försäkringar och mycket mer. Men även hur vi på bästa sätt kan använda våra hyresgästlokaler som verktyg i att förverkliga framtidsprogrammet och Agenda 2022.
Målgrupp: Lokalansvariga förtroendevalda i lokala hyresgästföreningar.
Anmälan: Senast den 21 september.

RETORIK FÖR ORDFÖRANDE STEG 4               
Lördagen den 13 oktober klockan 10.00-15.00.
Plats: Hotell Hilton, Slussen.

”Retoriken i politiken” – om budskap och argumentation för att påverka och synas i den politiska debatten,
Målgrupp: Ordförande på föreningsnivå kommun/stadsdel.
Anmälan: ?

ATT SKRIVA INSÄNDARE
Torsdagen den 18 oktober klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret Globen, Stockholm.

Vill du bli bättre på att formulera dig och föra fram din åsikt? På denna kurs lär vi dig grunderna i att skriva en debattartikel. De handleds av två erfarna journalister. Kursen innehåller teori och praktisk övning i att skriva en argumenterande text. Exempel på det kan vara debattartikel, insändare och/eller krönika.
Målgrupp: Medlemmar och förtroendevalda.
Anmälan: Senast den 27 september.

HYRESJURIDIK – del 1 av 3
Lördag och söndag den 20-21 oktober klockan 10.00-16.00 (externat).
Plats: Regionkontoret Globen, Stockholm.

Hyresavtal och hyresbetalning, hyresgästens rättigheter och skyldigheter, överlåtelser, byten och andrahandsuthyrning.
Målgrupp: Förtroendevalda på förenings nivå kommun/stadsdel.
Anmälan: Senast den 28 september. OBS att anmälan också gäller till de andra två kurstillfällena den 10-11 november och den 26 januari 2019.

UPPRUSTNINGSSEMINARIUM 7 – förhandling och samråd
Tisdagen den 23 oktober klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret Globen, Stockholm.

Vad är det som egentligen påverkar hyran? Vad räknas som underhåll och vad är standardförbättrande/höjande åtgärder som påverkar hyran? Hur går samråd till? Hur ska man bilda, stödja samrådsgrupper och nätverk? Upprustningsansvarigas roll.
Målgrupp: Upprustningsansvariga på kommun- och stadsdelsnivå.
Anmälan: ?

BOSTADSPOLITISK WORKSHOP – din kommun efter valet
Lördagen den 27 oktober klockan 10.00-16.00.
Plats: Region kontoret Globen, Stockholm.

Vi jobbar vidare i spåren från vårens uppskattade bostadspolitiska studiecirkel, nu mer konkret och lokalanslutet. Utifrån valresultatet och de eventuellt nya politiska förutsättningarna, hur kan vi i föreningarna jobba med vårt bostadspolitiska påverkansarbete? Genomgång av det politiska läget i just din kommun och hjälp med praktisk planering framåt.
Målgrupp: Bostadspolitiskt engagerade i förening på kommun- och stadsdelsnivå.
Anmälan: Senast den 1 oktober.

VALBEREDNING STEG 3
Lördagen den 27 oktober klockan 10.00-15.00.
Plats: Hotell Hilton, Slussen.

Valberedarverkstad! Vad gör vi nu? Hur kan vi arbeta? En handlingsplan kanske? Vi delar med oss av verktyg och metoder.
Målgrupp: Valberedare på föreningsnivå kommun-stadsdel.
Anmälan: ?

HYRESJURIDIK - del 2 av 3
Lördagen och söndagen den 10-11 november klockan 10.00-16.00 (externat).
Plats: Regionkontoret Globen, Stockholm.

Prövningsinstanser, förverkande och förlängning av hyresavtal, preskription och andra särskilda bestämmelser, sambolagen och lagen om uthyrning av egen bostad.
Målgrupp: Förtroendevalda på föreningsnivå kommun/stadsdel. För att delta i kursen krävs att man deltagit i del 1.
Anmälan: Senast den 29 september (se Hyresjuridik del 1 ovan).

BESIKTNING AV LÄGENHET
Tisdagen den 13 november klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret Globen, Stockholm.

Ibland finns det saker at anmärka på i en lägenhet efter en genomförd upprustning. På den här kursen går vi igenom metodiken vid en besiktning och förklarar kort den juridiska bakgrunden. Vi delar också med oss av praktiska tips och konkreta hjälpmedel.
Målgrupp: Upprustningsansvariga i förening på kommun- och stadsdelsnivå.
Anmälan: Senast den 23 oktober.

MÖTESTEKNIK – att hålla inkluderande möten
Onsdagen den 21 november klockan 18.00-20.30.
Plats: Regionkontoret Globen, Stockholm.

Normkritik och diskussion om hur samhällets maktordningar formar föreningsarbete. Mötestekniska termer och hur ett årsmöte går till. Tips på inkluderande bemötande och mångfald i föreningar.
Målgrupp: Förtroendevalda på alla nivåer.
Anmälan: Senast den 31 oktober.

LYCKADE ARRANGEMANG
Tisdagen den 27 november klockan 18.00-20.30.
Plats: Regionkontoret Globen, Stockholm.

Debatter, torgmöten, politikerträffar och festivaler. Vi i Hyresgästföreningen är med och arrangerar mängder av arrangemang och event varje år. Men når vi alltid de personer vi vill nå? Kommer vårt budskap fram? Vilken bild ger vi av vår organisation? På den här kvällskursen går vi igenom vad som är viktigt att tänka på när man planerar, genomför och följer upp ett evenemang eller möte. Du får praktiska planeringsverktyg med dig hem som stöd i ditt fortsatta föreningsarbete.
Målgrupp: Förtroendevalda på alla nivåer.
Anmälan: Senast den 6 november.

BILDNINGSTRÄFF 4
Torsdagen den 6 december klockan 18.00-20.00.
Plats: Regionkontoret Globen, Stockholm.

Aktuella frågor och diskussioner.
Målgrupp: Bildningsansvariga i förening på kommun- och stadsdelsnivå.
Anmälan: Senast den 20 november.

2019

HYRESJURIDIK DEL 3 AV 3 - hyresförhandlingslagen
Lördagen den 26 januari 2019 klockan 10.00-16.00.
Plats: Regionkontoret Globen, Stockholm.

Allt du velat veta kring vilka rättsliga principer som reglerar hyresförhandlingen. Hyresförhandlingslagen, förhandlingsordning, förhandlingsöverenskommelse, förhandlingsklausulen och mycket mer.
Målgrupp: Förtroendevalda på föreningsnivå kommun/stadsdel.
Anmälan: Senast den 28 september (se del 1 och del 2 ovan). För att delta i kursen krävs att man deltagit i del 1 och del 2.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Boutvecklare & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier