Nyheter

Ska vi inte längre ha respekt för etik- och moralregler och fattade beslut?

Skriva
Efter en lång period av problem med Greger Björkegrens ledarskap i regionstyrelsen, så beslutar samma styrelse den 21 oktober 2014 att suspendera Greger Björkegren från alla uppdrag i Hyresgästföreningen region Stockholm. Men regionstyrelsen är inte riktigt överens – åtta ledamöter röstar för en suspendering, och fyra emot.


Detta utlöser ett ramaskri inom vissa grupperingar av förtroendevalda, vilket bland annat resulterar i ett försök till missförtroendeförklaring på regionens budgetfullmäktigemöte den 29 november. Detta angrepp mot regionstyrelsen slutar dock med ett uttalande om misstroende mot främst den vice ordföranden Marina Fredriksson. Men även mot de övriga sju ledamöterna som röstade för en suspendering av Greger Björkegren.

I och med ett förbundsstyrelsebeslut den 9 december, så fastslogs att beslutet i sig är helt enligt stadgarna och att grunderna för detsamma är helt korrekta. Och här borde denna process ha slutat, men det gör den inte. Trots att allt är klarlagt och fastlagt, så fortsätter protesterna, anklagelserna och hoten. Men anledning av detta så har JP Mattsson i sin roll som ledamot i regionstyrelsen valt att göra ett uttalande om den nuvarande situationen, i syfte att regionen ska kunna komma vidare i den pågående förnyelseprocessen.

Thomas Axelsson

Det är med stor häpnad som jag upplevt tiden sedan den 21 oktober, då beslutet om att suspendera den förre ordföranden Greger Björkegren togs, och fram till nu. Att man har olika uppfattningar i en fråga, är en sak. Men att man tar sig friheter med det mesta, samt personligen attackerar allt från förtroendevalda i föreningar och regionstyrelsen, till förtroendevalda i förbundsstyrelsen – och däremellan en hel rad av de anställda – det är definitivt att grovt gå över gränsen för det tillåtna och acceptabla.

På fullmäktigemötet i november, så drevs ett uttalande igenom om att uttala misstroende mot Marina Fredriksson samt att ge de övriga sju i regionstyrelsen en ”reprimand” för att man fattat suspensionsbeslutet. Och varför då? För att regionstyrelsen fattat ett stadgeenligt beslut? Att man inte är överens är som sagt en sak, men detta var bara en mycket dåligt genomförd kupp och inget annat.

Sedan är denna suspenderingsfråga uppe på förbundsstyrelsen två gånger – den 4 och den 9 december. Och förbundsstyrelsen beslutar att regionstyrelsens beslut var taget i så kallad laga ordning. Inte heller stadgegruppen på förbundet hade något att erinra. Är det inte klart då med denna fråga? Nej – då dyker nya anklagelser upp mot flera personer – för att inte säga drev. Bland annat mot Marie Linder, förbundschefen Jan Johansson och den tillförordnade regionschefen Annika Billström. De blir beskyllda för att vara kuppmakare och motiveringarna och argumenten för detta påstående är minst sagt hårresande.

Vad det istället handlar om är följande. Många av de som har uppfattningen att suspenderingsbeslutet är fel, kan inte acceptera ett beslut i stadgeenlig ordning. De ska ha ”rätt” i alla fall och blandar in advokater, arbetsrätt och annat som inte har ett dugg med denna fråga att göra. Och – man ställer sig faktiskt över förbundsstyrelsens beslut och visar därutöver ingen som helst respekt för de etik- och moralregler vi beslutat om inom Hyresgästföreningen. Ingen respekt alls.

Detta är mer än lovligt tokigt, och så kan vi inte ha det i vår organisation. Nu är det stopp. En första åtgärd som vore ytterst lämplig är att de fyra i regionstyrelsen som röstade mot suspenderingsförslaget, öppet går ut och redovisar sin delaktighet i den smutskastning som förevarit, samt öppet redovisar om de anser att stadgar samt fattade beslut skall gälla i Hyresgästföreningen eller inte. När det är gjort kan vi gå vidare för då vi vet var vi har varandra. Ni behöver inte byta uppfattning – det är inte det som det är fråga om – ni ska bara öppet redovisa er eventuella roll i detta mycket fula spel.

Och det hela är mycket enkelt – om det är så att ni har deltagit i detta fulspel så finns det bara en sak för er att göra för att rädda det sista av trovärdighet i sådana fall. Att ställa era styrelseplatser till förfogande med omedelbar verkan.

Jan Peter Mattsson, ledamot i styrelsen för Hyresgästföreningen region Stockholm

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier