Nyheter

Sollentuna är exemplet på hur man sviker sitt bostadspolitiska ansvar - signerat Johan Flyckt

Signerat Johan Flyckt 2 feb 2021
Hyresgästerna som bor hos skandalvärden Hembla i Tureberg skickar öppna brev till kommunen efter hjälp…

… hyresgäster i Häggvik skriker i panik för att de blir fråntagna vad de upplever vara sina medborgerliga rättigheter och på Malmvägen vittnar hyresgäster anonymt om att de känner sig hotade av en kriminell BRF-Förening som vill bli av med dem. Dessutom känner sig nu många Rotebrobor hotade när Fastighetsägaren John Mattsson som fick ta över stora delar av Sollentunahems bestånd till ett vrakpris nu hotar med hyreshöjningar i storleksordningen 2000-4000 kronor i månaden. Allt i samband med en ombyggnad de vägrar samråda med hyresgästerna.  Det är priset för Moderaterna, KD, L, och Cs bostadspolitik som de driver i Sollentuna påhejade av SD. Frågan är hur detta ens kan vara lagligt? Och frågan är hur det kunde se ut istället?

 

De borgerliga partierna vill fördriva delar av Sollentunas befolkning

I Sverige har vi byggt upp hela vår välfärd kring våra allmännyttiga bostadsföretag som verktyget för en generell välfärdspolitik. Det betyder att allmännyttiga bostadsföretagen ska vara så bra att alla vill bo där men de ska ha hyresnivåer som gör att alla också kan efterfråga en lägenhet där. Det har gjort Sverige unikt i Europa. De enda länderna som kunnat jämföras med oss är länder som Österrike och Nederländerna för de har haft en bostadspolitik som liknar vår men där de 20% rikaste i länderna inte haft rätt att efterfråga de allmännyttiga bostadsrätterna.

Det som nu händer i Sollentuna är ingenting annat än att den politiska majoriteten genomför en socioekonomisk rensning där arbetarklassen ska fördrivas från kommunen. Ombildningar, utförsäljningar och samarbeten med oseriösa hyresvärdar samtidigt som man slaktar Sollentunahem är metoden.

Tre tydliga konsekvenser som gör hyresgäster till andra klassens medborgare

För drygt tio år sedan såldes delar av Sollentunahem på dåvarande Malmvägen till bostadsföretaget Wallenstam för ett vrakpris. Det rör sig om knappt 500 lägenheter. Det hette att det skulle bli ett långsiktigt ägande. Efter försäljningar och uppköp av flera globala ökända riskkapitalbolag lever idag hyresgästerna i rädsla och otrygghet. Deras hus är i betydligt sämre skick än hos de grannar på andra sidan Malmparken som Sollentunahem valde att behålla. De betalar i snitt samtidigt ca 1800 kr mer i månaden i hyra. De kraftiga överhyrorna ger vinster som inte används lokalt i Sollentuna utan hamnar hos den ökända riskkapitalisten Vonovia i Tyskland.

För knappt ett år sedan fick John Mattsson köpa drygt 500 lägenheter i Rotebro C och i Rotsunda. Det hette att John Mattsson är en seriös aktör med långsiktighet och att försäljningen inte skulle medföra några hyreshöjningar. Redan knappt ett år efteråt vill John Mattsson via en jurist från Jan Steinman köra över både hyresgäster och Hyresgästföreningen för att driva igenom en onödigt stor renovering för att driva upp hyrorna för hyresgästerna i Rotebro C med mellan 2000-4000 kronor. Något som spridit skräck bland många ensamhushåll och ensamstående med barn som hör av sig till Hyresgästföreningen. Nyinflyttade avkrävs dessutom att skriva på ett godkännande av att inte ha något att säga till om vid kommande upprustningar i allmänna utrymmen. Ett avtal som vi på Hyresgästföreningen ser som helt olagligt och därför ej giltigt. Jag ska erkänna att jag först blev lite nöjd när försäljningen gick till John Mattsson. Men jag behövde bara googla en gång så såg jag att den gamla fina fastighetsägaren börsnoterats 2019 så visste jag att det var samma skit. Det fick mig att köpa två aktier i bolaget så att jag kan se vad de egentligen håller på med.

Till det kan vi nu lägga att hyresgäster hör av sig från skandalombildningen på Malmvägen som valsat runt i både lokalpress och riksmedia på grund av att konsulter tillsammans med den före detta styrelsen stulit för miljonbelopp i samband med försäljningen. Anledningen att de hör av sig är att de är rädda. Det har varit fester i tvättstugan där före detta styrelsen varit med och sjungit att de ska bli av med alla svenskar i huset och folk har mötts av väntande bilar när de lämnar hemmet där folk skriker att de ska flytta. Enligt den nya styrelsen bekräftar man nu att folk hotas av den gamla styrelsen för att de inte vill att man ska rota i deras skumraskaffärer.

Lägger vi ihop dessa tre händelser kan vi konstatera att Sollentunas hyresgäster håller på att säljas ut till kriminella gäng och till skrupellösa internationella riskkapitalister. Dessutom håller ett nyintroducerat börsbolag på att tvinga fram snabba och för kommunen skadliga vinstuttag som försvinner ur kommunen.

Är detta lagligt och vad kan vi göra?

Jag påstår att den utveckling som vi sett sedan 2011, då den olycksaliga Kochsutredningen vann laga kraft efter först ett förhandlande mellan Svensk Allmännytta och Hyresgästföreningen, fått Sollentuna kommun att felprioritera vilka lagar som är viktigast. Man har valt att vantolka texten i Allbolagen om att allmännyttan måste drivas vinstdrivande och helt bortsett från FNs mänskliga rättigheter, Svensk grundlag och Barnkonventionen som idag är ratificerad som svensk lag.

Så här säger FN i artikel 25 om rätten till bostad. Vi menar att utförsäljningarna i Sollentuna ger precis motsatt effekt. Resultatet blir nämligen att möjligheten att driva en progressiv medborgaranpassad bostadspolitik säljs ut till marknaden vars enda syfte är att maximera vinst.

Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

 

Artikel 11 i FN s Rätt till bostad enligt FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR). Även när FN tittar på de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna för människor är bostaden en viktig punkt. Även om texten i nedanstående stycke från Artikel 11 ser ut att handla väldigt lite om Sollentuna så är det inte så menar vi. Speciellt om vi ser till den sista meningen. Den säger att Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att denna rätt förverkligas. Försäljningarna av Sollentunahems lägenheter har de senaste tio åren förvandlat en betydande del av kommunmedborgarna till handelsvaror mellan olika börsnoterade aktiebolag. Det leder utvecklingen åt fel håll.

 

Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj, däribland tillräckligt med mat och kläder, och en lämplig bostad samt till ständigt förbättrade levnadsvillkor. Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att denna rätt förverkligas. (World Cities Report 2020 The Value of sustainable Urbanization)

Artikel 11 och 25 i FN stadgan säger något även om det inte är lagar

När man läser ovanstående artiklar är det lätt att ställa sig frågan varför det inte redan har gjorts något. Problemet är att detta inte är några lagar vi kan kräva. Trots detta menar vi att ett rikt land som Sverige och en rik kommun som Sollentuna har råd att inte sälja ut möjligheten till det FN kräver. Nämligen en fungerande bostadspolitik för hela samhället.

Vi menar att det vi kan utläsa ur FN dokumenten är en tydlig markering att även industriländer har en skyldighet att inte försämra situationen kring bostadsfrågan i sina respektive nationalstater. Det borde gälla även i Sollentuna.

I dessa tre punkter menar vi att även Sverige och Sollentuna har en skyldighet att följa våra konventioner

  • Respektera: Avstå från att stödja handlingar som negativt påverkar samhällets bostadsförsörjning. T ex utförsäljningar och ombildningar över människors huvud. Respektera istället de människor som av olika skäl valt att bo i hyresrätt och valt att bo i allmännyttan.
  • Skydda: Starkare hyresrättsligt skydd. Motverka all form av lyxrenovering och dragningar till marknadshyror som driver människor från sina hem. På så sätt kan vi öka tryggheten för tusentals Sollentunabor.
  • Uppfylla: Utveckla Allmännyttan och se den som verktyget för att skapa en infrastruktur kring bostaden som bäddar för ett hållbart samhälle.

Barnkonventionen (Artikel 27 FN) är idag lag i Sverige, vad betyder det?

Sedan några år sedan är FNs Artikel 27 svensk lag. Det betyder att vi ska arbeta för att inga barn ska vräkas. Men hur ser det ut i dagens Sverige och Sollentuna? Det vräks barn varje månad och utvecklingen med att sälja ut allmännyttan till globala riskkapitalister och andra mindre seriösa aktörer ökar antalet vräkta och minskar möjligheten att återföra dem till en god bostad. Det gör att vi även strider mot FNs Artikel 3 om barnets bästa som säger att; Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Att bli ställd på gatan eller inhyst på något härbärge pekar sällan i rätt riktning.

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Taget ur FN Artikel 27: Konventionsstaterna ska i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra denna rätt och ska vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder och bostad.

Jag påstår att Sollentuna och många andra kommuner sedan 2011 bryter mot svensk grundlag, Barnkonventionen och FN konventionerna. Allt för att de påstår att de måste prioritera en liten skitskrivning i Allbolagen om att Allmännyttan måste vara vinstdrivande. Man behöver inte vara jurist för att fatta att det är en jävla felprioritering. Istället kunde vi använda Sollentunahem och alla våra kommunala bolag för att skapa ett hållbart Sollentuna som gynnar både våra svagaste grupper och vårt lokala näringsliv.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier