Nyheter

Sollentuna och Stockholm måste växa klokt om alla ska få rum

Arbetssökande
Alla vet att Sollentuna och Stockholm växer och de flesta är överens om att det är något positivt, om det hanteras på rätt sätt.

Problemet är att vi idag vet att ungefär hälften av Stockholms invånare inte har råd att efterfråga en nyproducerad lägenhet ens om den är på blygsamma 60 kvadratmeter. Detta samtidigt som vi vet att våra kommuner inte delar ansvaret för behovet av hyresrätter på ett solidariskt sätt.

Vi behöver bygga den hållbara kreativa staden
Precis som alla andra storstäder i världen behöver Stockholm attrahera nya människor och kreativa krafter för att fortsätta utvecklas. Det betyder att vi måste attrahera olika människor med olika bakgrund. Det handlar om olika yrkeskategorier, människor från olika klasser och människor med olika drömmar. Ur den mångfalden föds den hållbara kreativa staden. I New York har man redan insett att svindyra marknadshyror hotar stadens utveckling då morgondagens konstnärer och innovatörer inte har råd att flytta till The Big Apple längre. New York behöver sina börsmäklare på Wall street men om staden endast består av dessa börsmäklare så stannar staden. Därför jobbar man nu med olika lösningar för social hållbarhet.

Både Sollentuna och staten kan om de vill
För att vi ska få en fungerande lösning krävs det att både Sollentuna kommun och staten tar sitt ansvar för utvecklingen. I Sollentuna borde avkastningskraven på AB Sollentunahem lyftas bort och de pengarna borde istället satsas på klok och kostnadseffektiv nyproduktion. Sollentuna kommun borde också tidsbegränsa bygglov och markanvisningar så att hyresrätter, bostadsrätter och villor byggs i en snabbare takt. Sollentuna kommun borde också fokusera på att all relevant kompetens kopplas till en plattform där huvudmålet är att bygga hyresrätter som våra ungdomar har råd att efterfråga. För att medborgarna ska känna sig mer delaktiga och för att vi ska använda den lokala kompetensen för var det är klokt att bygga finns det också fler saker vi kan göra. Det viktigaste är kanske att göra beslutsprocesserna mer transparenta samtidigt som de förenklas. Då kan vi snabba på arbetet med översiktsplaner och andra relevanta beslut utan att demokratin försämras.

Det finns även mycket som vi borde kunna kräva från staten och riksdagen. De skulle t ex kunna använda sitt eget markinnehav i olika kommuner för att bygga billiga hyresrätter. De skulle kunna villkora olika infrastruktursatsningar med krav på kommunerna att bygga hyresrätter. Staten har också verktygen för att skapa en sundare konkurrenssituation inom byggsektorn. I vissa fall kanske det handlar om att lyfta viss fysisk planering från kommunal nivå till en regional eller statlig nivå. Det kan inte vara så att Sollentuna ska lida för att Täby och Danderyd vägrar att bygga hyresrätter. Staten har också verktyg för att tvinga kommersiella bolag och andra aktörer att använda sina byggrätter som de sitter och trycker på.

Hyresgästföreningen vill bygga samhället
Hyresgästföreningen har som mål att vi ska uppnå ett samhälle som ger alla rätten till en god bostad till en rimlig kostnad. Det betyder att vi tror på en balans mellan olika upplåtelseformer. Det måste finnas hyresrätter som medborgarna har råd att efterfråga likväl som det måste finnas bostadsrätter och villor. Vi tror på ett hållbart byggande där medborgarnas klokhet tas tillvara. Vi vet att det finns mycket klokskap kring hållbarhet, både ekonomisk, social och ekologisk. Vi tror på ett samhälle där våra ungdomar har råd att flytta hemifrån och där våra gamla kan få en hyresrätt när de känner att de inte längre orkar med villan.

Johan Flyckt

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier